Månadsbrev februari

 

Aktuellt i kommunpolitiken,
landsting och riksdag 
Februari 2008

Hej
Nu är det dags för en resumé av den gångna månaden.

Länet.
Räddningstjänsten håller på att förändras. Det handlar om att fusionera de olika brandförsvaren i länet. Tempot har varit högt och väldigt intensivt. Det har varit många bollar i luften och alla var inte gripbara. Så sent som fredagen den 22 februaris förmiddag var allt som det skulle vara enligt planerna.

De 17 kommuner som finns norr om slussen var beredda att bilda ett nytt brandförsvarsförbund. Ett förbund som skulle bli ett effektivare redskap för ca 650 tusen invånare. Den 22 februari var också dagen för invigningen av vårt nya övningsfält i Okvista (Vallentuna). Anläggningen kommer att betjäna större delen av norra länet.

Efter invigningstal och visning av anläggningens resurser så kom beskedet från brandförsvaret Attunda. Kommunerna Upplands Bro, Upplands Väsby, Järfälla och Sollentuna sa Nej!

Därmed blir det nya förbundet inte lika heltäckande som tanken har varit i snart ett år. Men vi som har arbetat med sammanslagningen kommer gå vidare med Stockholm och de övriga kommunerna för att göra Räddningstjänsten effektivare och säkrare för invånarna i vår region.
Någon sa; ”Det svåraste är inte att acceptera nya idéer, utan att överge de gamla”. Det är något som man kan grunna på.

Österåker den 6 februari bröts Röllingbyskolan itu. De borgliga partierna beslutade att ”sälja” bort Bygg,- el- och frisörprogrammet till något som kallas Skärgårdsakademin.

Armada har fått i uppdrag att se över möjligheterna för de studieförberedande programmens nya hemvist. En idé som ventilerades var en flyttning till Alceahuset. Det blir lokaler lediga då Husläkarna flyttar in i Folkets Hus. Antalet elever kommer att ligga mellan 500 och 600. Om de linjerna kommer att vara i kommunal regi är osäkert. Borgarnas längtan efter ett ”privatstyrt  Österåker” kommer allt närmare. Samtidigt så är det lite speciellt när det är flera borgerliga politiker anställda av kommunen tycker det är bra att vara offentliganställd.
   
Trafikplats Mossen heter den nya trafikplatsen på Arningeleden. Det är där trafiken mot Häggvik och mot Rosenkälla binds samman. Här har nu Vägverket gjort årtiondets tavla. Redan nu – innan Norrortsleden öppnats – så tror de att det kommer bli stora svårigheter i rusningstid. I rusningstiderna kommer väldigt många Vallentunabor att fortsätta trafikera Arningeleden.

Samtidigt kommer lika många Österåker- och andra nordostbor att åka Norrortsleden. Alla skall de mötas i en alltför liten rondell!

Lösningen på problemet – säger Vägverket – är att bygga två nya rondeller på var sin sida av den första rondellen. För att få det hela att fungera så bygger man i två plan. Nordostkommunerna bestämde nyligen att oppositions- och majoritetsföreträdare tar ett allvarligt samtal med Vägverket.    

Gång- och cykelvägen vid Täljöviken har blivit ett nästan makabert spektakel. Kort så handlar det om att man vill ha en GC-väg från Åkersberga till Rydbo. En av etapperna är sträckan järnvägsviadukten – Täljöviken. Om man färdas från Åkersberga så ligger det tre hus på höger sida av vägen. På vänstersida ligger infarten till Täljövikens konferensanläggning. Kommunen bestämde sig raskt för att köpa husen. Totalt kostar de skattebetalarna 4.250.000:- Åk för bi och titta någon gång innan de rivs. Vi sa kraftfullt NEJ! till köpet. Men borgarna tyckte det var en bra affär för skattebetalarna…  

Sist: Maud Olofsson vred sig som en mask i radion angående hennes nya utnämningsmodell a´la
M Odell. – eller ”välj en av en”. Dagen innan gjorde hennes livvakter också en tavla när de skulle avliva en ren. Skottet träffade vägrenen och var alltså en ren miss.

Jag önskar dej en Glad Påsk

Sidan uppdaterades senast: 2008-03-03 13:21