Månadsbrev jan 2008


Hej!

Här kommer mitt första nyhetsbrev för den här mandatperioden. Min ambition är att skriva ett brev per månad. I brevet kommer jag att skriva om det som sker, alternativt har skett, i kommunpolitiken och en del om landstings och riksdagsfrågor.

Det som är mest aktuellt just nu är den privatiseringsvåg som borgarna har satt igång. Det första steget är att se till att så många som möjligt knoppar av verksamhet från kommunen. Delar av de yrkesförberedande linjerna på Röllingby har redan lämnats över till John Bauer Gymnasiet.

Alldeles nyligen så beslöt kommunstyrelsens majoritet att flytta alla yrkesförberedande linjer till gamla Allgonhuset ute på Runögärdet. Det finns lärare på Röllingby som, under namnet Skärgårdsakademin, vill ta över de linjer som finns kvar. På så sätt ”slipper” kommunen att ha de yrkesförberedande linjerna i egen regi.   

Den gamla Röllingbyskolan kommer att rivas och under byggnationen av en ny, mindre, gymnasieskola skall de studieförberedande linjerna vara på Allgon-huset. Sen kommer de tillbaka till ett centralare läge. Det kan även finnas ett annat scenario där man försöker hitta lokaler i Åkersberga under tiden då nya Röllingby byggs.

Vårdnadsbidraget är positivt skriver Sveriges Kommuner och Landsting. De anser att förslaget som ger kommunerna möjlighet att införa vårdnads-bidrag i huvudsak är positivt. Styrelsen för SKL anser dock att det föreslagna systemet är krångligt och kräver en omfattande kontroll. Dessutom saknas de ekonomiska konsekvenserna.
De säger vidare ”Förslaget kan medföra en del negativa följder. Bland annat anser styrelsen för SKL att den utökade rätten till föräldraledighet kommer att få konsekvenser för utbudet av arbetskraft och därmed i förlängningen också för skatteunderlaget”.

Ledamöterna för s, v och mp reserverade sig mot beslutet.

På kommande Kommunfullmäktige den 4 februari så kommer bl a Flyktingmottagning för åren 2008 – 09 upp. Björn Molin (fd. M numer Rp) har under många år varit motståndare till flykting-mottagande i Österåker.

Redan i juni 1996 sa han i Lokaltidningen Södra Roslagen följande; ” Skräckvisionen är ett Österåker som blir alltför invandrartätt, en invandrarförort till Stockholm av den typ som Rosengård är för Malmö. Vi måste slå till bromsarna blixtsnabbt. Det kan bli invasion i Sverige på grund av inkompetenta och fega politiker”
Kom gärna till mötet och lyssna på debatten! Det hela börjar 18.30 i Berga Teater.

Här på hemmaplan så slår Tage Lundberg (m) till med årets första råsop mot moderaterna (!). I tidningen Skärgården skriver han;
”Steg för steg förbyts den moderata valnattens eufori till en rejäl baksmälla. Festen tog slut med besked! Det är nog sant att ”Överdrivet lyckorus är alla baksmällors moder” Trojkan Reinfeldt, Borg och Littorin kör sitt eget race utan kontakt med partiets väljare.” Tage verkar ha rätt – senaste opinionsunder-sökningen visar att moderaterna inte har kontakt med väljarkåren överhuvudtaget. Nyval borde vara ett alternativ nu.

Slutligen. Den 24 december skriver Svenska Dagbladet på ett helt uppslag en artikel med rubriken ”Reinfeldt möter brottoffer i hemlighet”.
I ingressen skriver de: ”Under året har Fredrik Reinfeldts stab letat upp unga svenskar som råkat illa ut i psykiatrin eller rättsväsendet. Sedan har de i hemlighet fått besök av stadsministern”. 
Sug på den meningen. Reinfeldt säger lite senare ”- Jag går sida vid sida med folket, vars förtroende jag bär” Vissa växer. Är han Fantomen eller någon annan högre makt?

Jag tar mycket gärna emot idéer, förslag, synpunkter och kommentarer på mitt brev.


Björn Sundman

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-29 10:12