Månadsbrev juni 2008

Hej

Nu är det dags igen för några rader om vad som händer och har hänt.

 

Landstinget

Snart blir Roslagsbanan tillgänglig för funktionshindrade. Det har vi socialdemo-krater sett till. Bakgrunden är följande: SL ska rusta upp Roslagsbanans vagnar. Men SL ville inte att man skulle göra någon handikapp upprustning nu. Vi såg till att det förslaget hamnade i papperskorgen och istället kommer nu mittenvagnen på varje tåg i Roslagsbanan att göras tillgänglig.

 

Kollektivtrafiken måste göras så tillgänglig som det bara går för alla som har någon form av funktionshinder. Därför har vi social-demokrater, under många år, arbetat för bättre taktila markeringar för synskadade, utrops-röster på både spårvägar och bussar och nigande bussar och lättare påstigning på tåg för rullstolsburna och barnvagnar. Vi vill ta bort begränsningarna för funktionshindrade så att så många som möjligt kan åka kollektivt på egen hand. Det är ett arbete för ökad frihet.

 

År 2010 ska 90 procent av SL-trafiken vara tillgänglig, enligt de mål vi satt upp. Vi socialdemokrater kommer att fortsätta ligga på den borgerliga majoriteten för att se till att det också blir så.

 

Lars Dahlberg, Oppositionslandstingsråd (s) och undertecknad fick SL att ändra sig.

 

Kommunfullmäktige

Måndagen den 16 juni var det kommun-fullmäktige. 40 ärenden skulle behandlas på fyra och en halv timme.

7 enkla frågor fanns på dagordningen (enkel fråga är en diskussion mellan en frågeställare och den som besvarar frågan)  Tyvärr så besvarades endast ett fåtal då den som skulle svara var sjuk. De frågorna kommer att be-svaras i september.

Jag ställde en fråga till Ingela Gardner Sundström; Kommer moderaterna i Österåker, om det ges tillfälle, att införa avgifter för de kommunala vägarna i Österåker?

Efter många om och men så bekände hon att det kunde man tänka sig!

 

Vi fick en bra debatt om kundvalsorganisa-tionen – där vi inte är så förtjusta i hur den sköts. Efter omröstningen, som vi förlorade med 33 för och 17 emot så fick vi ytterligare en angelägen debatt. Den här gången om rätten för förskolor att ”välja barn” så att det passar in gruppen. Roger Henning (fp) hade en jobbig kväll när ha skulle försvara sin politik. Efter debatten så slutade voteringen med 33 för och 16 mot deras förslag.

Debatten om rätten att knoppa av kommunala verksamheter. Vi ser allt fler avknoppning som är ideologiska och samtidigt syftar till att göra tidigare anställda inom skolorna förmögnare. De får ta över verksamheter och inventarier på – ett för dem – ekonomisk gynnsamt sätt. Vi kommer nu att överklaga beslutet till länsrätten och även till EU. Så här får det inte gå till!

 

Glad midsommar!

Sidan uppdaterades senast: 2008-08-05 14:02