Nu börjar valrörelsen på riktigt.

Nu börjar valrörelsen på riktigt. I lördags, på arbetarekommunens medlemsmöte, la vi fast vårt budgetförslag för 2010. Det är ett framåtsyftande förslag som ger Österåkers kommun framtidstro i dubbel bemärkelse. Först och främst gäller det att bygga vidare på den generella välfärden. Det måste bli ett slut på nerdragningar i den kommunala sfären. Fram till nu så har kommunen valt att minska personalen med 80 tal. Marknaden ska sköta verksamheterna – budskapet från den borgerliga majoriteten är tydligt. 

 

Samarbete inom Nordost

Stockholm Nordost; Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker samarbetar i många olika sammanhang. Kommunstyrelse ordförandena och oppositionsråden utgör en ledningsgrupp för Sth Nordost. Det är många olika projekt där kommunerna samarbetar. Ett område är trafik.

 

Roslagspilen – ett pendeltåg till Arninge vidare mot Åkersberga och Norrtälje finns på ”banan”. I Länsplanen finns det avsatt finansiering under åren 2018 – 2021. Det är 20 mkr. Sth Nordost föreslår en tidigareläggning så man skulle kunna projektera tidigare – 2012 -2015. Det förslaget anser Sth Nordost vara mycket rimligare än det förra. 

 

Roslagsbanan måste få dubbelspår på hela sträckan Österskär – Tekniska Högskolan. Sth Nordost vill se lite mer ”action” när det gäller spårbunden trafik. I vårt område åker ca 17% av trafikanterna på räls. Det är en mycket låg andel. Med ett dubbelspår hela vägen är det möjligt att få 10 minuterstrafik. Då blir det mycket attraktivare att ställa bilen hemma.

 

Resecentrum i Arninge är ett förslag som ska förbättra kommunikationerna både inom nordostsektorn och till andra delar av regionen genom att skapa en omstigningspunkt mellan olika trafikslag. Där finns lokal- och stombusstrafik, med hållplatsområde, infarts-parkering, bussterminal och stationsläge för Roslagspil mm. När man bygger en ny station för Roslagsbanan vid Arninge ska det finnas goda möjligheter för omstigning mellan Roslagsbanan och till Norrtälje- och Vaxholms-bussarna.

 

Kommunikationer till Arlanda är på idéstadiet nu. Arlanda har problem med biltrafiken – det behövs en radikal förändring som medför begränsningar för fordon som genererar koldioxidutsläpp. Det behövs mycket mer kollektivttrafik framöver.

 

Ett exempel på ett nytt spår är en förlängning av Vallentunagrenen till Arlanda. SL kommer att göra en utredning för att se hur en sådan gren kan bli verklighet.  

 

Framåtblick. Det finns även önskemål för perioden 2022 – 2025 och då handlar det om E 18 bör få ytterligare två körfält på sträckan Danderyds Kyrka – Rosenkälla. När man kommer till Rosenkälla så behövs det 2 filer i vardera riktningen fram till Söderhall.

 

En ombyggnation som kan klara kapaciteten vid Rosenkälla trafikplats är nödvändig framöver.

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-03 10:15