Stockholm Nordost samarbetet.

I Hvar 14:e dag i oktober förra året skrev jag om möjligheterna för en förlängning av Roslagsbanan från Vallentuna till Arlanda. I fredags förra veckan hade Stockholm Nordostkommunerna ett möte i Täby där man presenterade en skiss på en förstudie. Danderyds kommunalråd Gunnar Oom (M) och undertecknad utsågs att uppvakta SL:s ledning.

Först var det osäkert om vi skulle få uppvakta, sen blev det fart när SLs politiska ledning insåg att vi i Nordost inte är nöjda med utvecklingen när det gäller spår. I torsdags fick vi besked att det blir en förstudie!

Om allt fungerar kommer det vara möjligt att åka till Arlanda innan 2020. Det finns ett aber – jag vill att vi får en snabbare förbindelse. Det förslag som skissas nu innebär ett byte i Roslags Näsby. Jag framförde att det skulle vara bättre med en anslutning som förkortar restiden och inte innehåller ombyte. Mitt förslag kommer nu att finnas med i det framtida arbetet.

OBS Debatt

Tage Lundberg tvingas att ta ner skylten. Tage – är en av de mest konservativa moderaterna i Österåker - har för ett antal år sen satt upp stora skyltar längs väg 276 utanför Åkersberga.  

Nu tycker byggnadsnämnden att svartbygget inte hör hemma in vid vägen. Jag har länge väntat på att någon ska se till att man måste följa de regler som finns längs våra vägar.  Du som åker där dagligen har förmodligen – precis som jag – undrat varför en person kan låta bli att följa regelverk som är olagliga. Ordning och reda – ett valspråk á la moderat.  

Men nu börjar Facebook-anhängare på högerkanten kräva att sylten ska stå kvar. En vacker dag finns det nog en hemsida med ett räkneverk som visar de som är för och de som är mot Tages svartbygge.  

Visst är det underligt…  

Överskott i finanserna för Österåker.

Underskott i verksamheterna. Personalen är lindrigt sagt förgrymmade. Så här skriver Ingela Gardner Sundström:

Österåkers kommuns bokslut för 2009 +25,3 mkr

Trots att år 2009 var ett mycket kärvt år ekonomiskt lyckades Österåkers kommun hålla den ursprungliga budgeten och ge ett överskott på 25,3 mkr. Inklusive reavinst uppgår det samlade resultatet till + 32,9 mkr. Under året har också lån på 90 mkr amorterats.


- Det är oerhört glädjande att vi klarade vår ursprungliga budget, trots att skatteintäkterna blev 28 mkr lägre än budgeterat. Våra medarbetare har starkt bidragit till resultatet genom att arbeta annorlunda och effektivare och jag vill rikta ett stort tack till dem för deras insatser, säger Kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström (M). Resultatet innebär också att vi har vänt ett tidigare underskott mot ett överskott samtidigt som vi sänkt skatten.


Jag undrar varför fru Sundström gläds åt ett resultat som har kostat både prestige och ilska bland personalen. Ett stort antal medarbetare har fått lämna sina anställningar. Man har vänt på varje sten för att få fram det här resultatet.

Nu kan man inte hitta fler besparingar. Ovan antyder man att skatten har sänkts i år. Så är inte fallet. Moderaterna klarade inte att sänka skatten och bryter därmed löfte sitt att sänka skatten med 50 öre.

Allmänpolitisk debatt i Österåker

OBS missa inte debatten i kommunfullmäktige den 22 mars. Då ska partierna diskutera hur man vill se Österåker i framtiden. Rubriken är: Om vi hade egen majoritet skulle vi… 

Spännande rubrik men orealistiskt för de flesta partierna i kommunfullmäktige. De som kan skissa ett senario är – enligt min mening – partier som har en bred medlemsbas, en politisk tradition och erfarenhet. Men vi får väl se vad som finns idémässigt i fullmäktige. Debatten startar 18.30 och beräknas vara klar 22.00

Välkommen att lyssna på Närradion eller var på  plats i Alceahuset.