Tiden blir allt kortare till valdagen

Hej

Efter att ha genomlidit en mycket regning sommar i Skåne och några dagar i Nordtyskland så är jag åter i selen. Vi har hunnit med en kommunstyrelse och ett kommunfullmäktige sen den 10:e augusti. Det senare var i måndags. Det märks att tiden blir allt kortare till valdagen. Tempot blir högre och även vissa borgerliga ledamöters röstläge får en lite nervösare klang.

 

Under kommunfullmäktige nu i måndags så blev det flera voteringar. Vänsterpartiet skrev en motion angående Vårdnadsbidraget. Vi tyckte att den var bra och relevant. Majoriteten gjorde det inte…  Redan i kommunstyrelsen reserverade vi oss mot det avslagsyrkande som kom från borgarna. 

Där skrev vi följande reservation;

Vi socialdemokrater anser att det vårdnadsbidrag som moderaterna och den borgerliga alliansen infört i Österåker bör tas bort.

I ett läge där kommunens ekonomi blöder när drastiska nedskärningar nu föreslås på i stort sett alla områden, vakanser inte kommer att tillsättas, med stor sannolik risk för varsel av personal, med kraftfullt ökade taxor för till exempel hemtjänsten med 135 procent. Då anser vi det oförsvarbart att samtidigt behålla ett för kommunen kostsamt vårdnadsbidrag. Därför har vi yrkat på att vårdnadsbidraget tas bort.

Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen

Vi följde upp vår reservation i måndags och det hela slutade med att kommunfullmäktige beslöt – med 31 Ja röster mot 18 Nej röster. Två ledamöter valde att inte delta i beslutet.

Det blev några ytterligare voteringar under kvällen. Anki Furustrand och Bror Segerlund skrev en motion med rubriken ”Skapa regler för privatisering av befintlig kommunal skola” i november 2007 Den kom först nu upp på fullmäktiges bord.  Det var inte speciellt överraskande när borgarna – med rösterna 30 Ja, 18 Nej och 1 avstod – avslog motionen.

 

Även trots vårt avståndstagande från förslaget till Utbildningspolitiskt program – som tidigare hette det Skolplan – drev borgarna igenom det. Lite ”kuriosa” fanns med.  Utbildningspolitiska programmet för 2008 – 2010, var titeln på förslaget. Borgarna kom plötsligt på att det bara var 1,5 år kvar till att göra ett nytt program. Därför så ändrade de rubriken genom att ta bort slutåret…

 

Det blev inget beslut om avknoppningen av skolor etc. Samma gällde för förslaget om utmanarrätt. De frågorna kommer upp vid nästa fullmäktige den 29 september.

 

För er som läser Kanalen kan det inte ha undgått att Roslagspartiet försöker skära pipor i vassen när det gäller hyresrätter. Leif Pettersson och jag har skrivit en redogörelse för de aktiviteter som Björn Molin gjorde när han var kommunalråd. Vi har lämnat den till Kanalen och hoppas att den kommer in i tidningen.

Men du kan redan nu läsa insändaren på vår hemsida – där kan du se vad som hände i slutet på 1990- talet.

 

Hör gärna av dig med tips, förlag, synpunkter etc.

 

http://www.socialdemokraterna.se/osteraker

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-09-07 16:02