Välkommen Veronica

Hej

Dags för ett nytt ”Hvar 14:e dag”. Jag vill börja med att introducera Veronica Berg som socialdemokraternas politiske sekreterare i Österåker. Veronica är projektanställd fram till sista september nästa år. Det känns väldigt bra att det nu finns en ytterligare kraft i (s)-rummet i kommunalhuset.

 

En kort presentation av Veronica:

Jag har tidigare varit politiskt engagerad i Umeå samt nationellt i S-studenters förbundsstyrelse. 

I min roll som politisk sekreterare kommer jag vara ett politiskt stöd åt oppositionsråd, gruppledare och valledaren. Andra arbetsuppgifter är bl a omvärldsbevakning, mediekontakter samt att ta fram bakgrundsfakta och beslutsunderlag mm.

Tveka inte att höra av dig, Veronica.berg@osteraker.se

Tillsammans vinner vi valet 2010!

Vid gårdagens kommunfullmäktige så var det full fart. 

Ett hett ämne var ”Avknoppningar” och ”Utmanarrätten”. Läget är följande; den borgliga majoriteten är i full fart att sälja ut den gemensamma sektorn. För något år sen så knoppades Röllingbyskolans praktiska linjer av.  Det var linjerna Frisör, El, Fordon och Bygg. En värderingsman inkallades och priset för de tre linjernas inventarier sattes till 164 000 kr (!)

Enligt EU-kommissionen ska prissättningen vid försäljning av kommunal egendom, lös eller fast, ideella rättigheter mm, som huvudregel, alltid ske enligt marknadsvärdet. Kommunen är i princip skyldig att agera så att högsta pris uppnås!

Det finns ett allmänt förbud inom kommunal-rätten att understödja enskilda eller grupper av enskilda.

Förbudet innebär att en kommun INTE får ge bort eller sälja egendom, ideella rättigheter etc. under marknadsvärdet. 

Till historien hör att de linjerna som fanns på Röllingby kostade en bra bit över 1 miljon kr när de inrättades. Inventarierna som nu fick ett värde av 164 000!

Nu rullar det nyliberala systemskiftet vidare i Österåker. Nu ser de borgerliga politikerna till att den gemensamma sektorn monteras ner. Verksamhet efter verksamhet ska privatiseras. En "utmanarrätt" skall införas. Nu kan vem som helst kunna "utmana" kommunalt driven verksamhet. Sker en utmaning ska verksamheten omgående "säljas ut".

Men jag undrar. Vem efterfrågar ett sådant förslag? På vilket sätt blir kvaliteten bättre? Vad tycker alla Österåkersbor som aktivt har valt kommunal verksamhet för att de vill ha det och för att de tycker att det är en bra verksamhet.

Jag är övertygade om att de flesta Österåkersbor inte ser något behov av att viktiga välfärdstjänster som barnomsorg, kultur och omsorg utmanas. Risken är stor att det kommer att bli - i värsta fall - mindre seriösa företag som har låg kunskap om vilka kvalitetskrav som måste ställas. Har jag som förälder valt att ha mitt barn i kommunal förskola så vill jag väl inte att någon annan ska komma och ta över verksamheten nästa vecka.

Som socialdemokrater vill vi vara tydliga med vårt ställningstagande. Vi vill ha kommunala välfärdstjänster. Notera att vi var först med en kooperativt driven förskola. Vi säger inte nej till alternativ. Men vi behöver inte en allmän "utmanarrätt" för att åstadkomma detta.

Eftersom den borgerliga majoriteten genomför förslaget så kommer vi socialdemokrater att göra detta till en valfråga i 2010 års val. När vi vinner valet 2010 tar vi bort utmanarrätten. Hör gärna av dig med tips, förlag, synpunkter etc.

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-06 12:49