Månadsbrev augusti


ÖSTERÅKERS SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

Ordförandebrev augusti 2007

Sommaren går fort när man är ledig, eller har du varit det? Min upplevelse är att vi idag sträcker ut semesterperioden mer än på 60-70 talet då den tillverkande industrin där många människor arbetade var normbildande med stängda fabriker under juli och gav oss industrisemestern.
Idag domineras arbetsmarknaden av tjänstesektorn. Denna resa har inte varit en enkel omställning, speciellt med tanke på utflyttning av tillverkning av bilar, kläder och andra varor som haft starkt svenskt varumärke. Arbetsmarknaden har genomgått en omvandling på 80-90-talet som vi kanske inte har reflekterat speciellt ofta på, förutom när arbetslösheten slår till. ”Det rullar på”, som det heter och vi varken går emot eller hissar motstånd när kapitalet bestämmer sig för att ändra på spelreglerna.

De människor som sitter på kapitalet har en väldigt stor makt och har alltid haft det men vi Socialdemokrater har alltid försökt vara en motvikt till kapitalet. Människan inte skall behöva bli spelpjäser som flyttas runt godtyckligt av kapitalet!
Genom vår ideologi strävar vi efter frihet, jämställdhet och solidaritet med andra människor. Det skapar självständighet och det gör oss till individer som vill vara med och bestämma tillsammans kapitalets ägare.

Idag har det gått snart ett år av borgerligt styre och nu har det ”blåa arbetarpartiet” visat sitt rätta ansikte med beslut som ger motsatsen till jämvikt. Dessa beslut tas i snabb takt nu, höjda premier på försäkringar, ändrade regler för fackförening och A-kassa, samt utförsäljning av statliga företag och bostäder.
Ja, listan kan göras längre, men jag stannar för en stund och tar exemplet med ändrade regler för facket.

I USA kallar man de personer som infiltrerar facket för ”Union busters”, personer som har en annan agenda och målsättning än arbetarrörelsens idéer. Deras uppdragsgivare sitter på kapitalet och de arbetar konsekvent med att motverka balansen på arbetsmarknaden mellan människan och kapitalet, till det redan starkare kapitalets fördel!
Nog om mina filosofiska tankar från sommarens hängmatta i trädgården, vi har spännande aktiviteter på gång som vi vill att ni alla deltar i och först på banan är:

Medlemsträff 22 aug. kl. 19.00 "Grillkväll" Vi återkommer med plats och förutsättningar.
Kanalens dag 26 aug. Integration/demokrati gruppen drar igång igen 3 sept.
Medlemsmöte 12 sept. (Strategigrupp, ev. Kommunal Budget 2008, Rådslag
skolpolitik mm). Givetvis kommer det kallelse till den 12 sept. Medlemsmötet, vilket jag hoppas skall bli ett intressant möte, med mycket prat om vårt kommunpolitiska arbete under resten av året.

Om inte detta räcker så har vi lite andra saker att se fram emot nämligen följande:

Mona Sahlins sommartal skall hållas i Botkyrka-Fittja äng, Programtid kl. 13-
16 den 11 aug, rekommenderar er att åka och lyssna, det är vår nya partiledares första officiella sommartal.

100-års jubileums arrangemang Stockholms läns partidistrikt hålls 20 okt där seminarier och festligheter på kvällen arrangeras och alla medlemmar är välkomna. Seminarierna anordnas tillsammans med Södertörns högskola Vi återkommer med mer information om anmälan till detta arrangemang.

Jag vill också slå ett slag för våra studier i höst, det är ett inslag i vår verksamhet som är mycket viktigt för oss alla, dels för att få lära känna varandra och dels att få lära oss mer om politik, strategier och sakfrågor.

Det andra jag skulle vilja slå ett slag för är den tidning som ges ut av ”Aktuellt i politiken”, Stockholmstidningen. Där får vi läsa vad som händer i andra delar av länet och som politiker i vår kommun är det ett annat sätt att få klart för sig ”Alliansens strategier” och hur vi bemöter dem i opposition. Man kan prenumerera på denna utmärkta tidning och då skall du gå in på följande webbadress: www.aip.nu

Avslutningsvis vill vi nu med detta förbereda inför höstens aktiviteter. Då kommer vi att få se många inslag av opposition från våra duktiga politiker i kommunen. Efter att ha lyssnat på många av er, inser jag vilken kompetens det finns i vårt parti och jag är övertygad om att vi nu skall stå samman gentemot majoritetens olika förslag som inte kommer att göra oss varken rikare, gladare eller friare i våra val. Majoriteten har inte monopol på innebörden av ordet frihet, som de oftast talar om och lägger till valfrihet. Valfrihet kan också vara valet mellan pest eller kolera. Den valfriheten är inte jag intresserad av, vi Socialdemokrater måste visa på den valfrihet som inte dikteras av kapitalet, utan den enskilda människans valfrihet - tillsammans med andra.

Vi ses vid höstens aktiviteter!

Alla skall med, nu börjar vi snart veta vart vi ska!

 

Ordförande arbetarekommun i Österåker

Tony Svedenfjord

Sidan uppdaterades senast: 2007-08-01 10:06