December 2007

Ordförandebrev December 2007                        

Hej Kamrater!

Rådslaget pågår för fullt i partiet och vi själva skall få en inbjudan till en sådan träff på Runö folkhögskola lördagen den 12 jan mellan kl. 13.00-16.30.
Min bild av partiet är att vi är på väg att forma vår politik, t ex vad tycker vi om friskolor, hur skall vi få en hållbar miljö, hur skall vår EU-politik utvecklas, kollektivavtalen, god kvalité på skola, vård och omsorg, samt med vilka strategier på hur vi skall vinna valet 2010.

Strategigruppen är i full gång och göra en nulägesanalys baserat på kommunens medborgarundersökning, valanalysen, studiebesök och pågående allians politik. Två av våra medlemmar har varit på välorganisatörs utbildning, Angela Osorio och Monica Lindgren. Under denna utbildning analyserades alliansens strategier inför 2006 på hur och vilka metoder man använt. Det finns anledning att studera detta och framför allt vara proaktiva inför 2010, för de är inte färdiga ännu enligt uppgift med sitt ”nya moderaterna”. Först kom ”det blå arbetarepartiet” och nästa steg verkar vara att kalla sig ett ”välfärdsparti”. Vi ser mönster och vi måste bli mer ”Street smarta” att bemöta denna typ av lögn. Vi lär återkomma till vår strategi, men ”det man gömmer i snö kommer upp i tö” och jag hoppas att våra medborgare inte glömmer alla svikna löften från alliansen. Vi skall påminna om dem, var så säker!

Oppositionsarbetet kommer att bli mer fokuserad på vilka alternativ vi själva har till alliansens politik, det är det vi kommer att vinna valet på i slutändan.

Medborgarundersökningen som gjordes under våren 2007 bland 69 kommuner, varav Österåker ingick är skrämmande läsning, det verkar inte finnas någon punkt där vi är bättre än under medelindex. Jag vill uppmana alla politiker, medborgare och medlemmar i partiet att klicka in på kommunens hemsida och läsa rapporten, här finns klara besked om hur alliansen sköter vår kommun.
Dessutom kommer det en annan rapport under feb. 2008 att publiceras som behandlar medborgarupplevd kvalité, det blir en spännande läsning, rena tändvätskan.

Framtida politiska instrument kommer att bygga på nyckeltal, index och medborgarstyrd politik, detta välkomnas inom många områden men det innebär att vi som politiker måste börja arbeta på helt nya sätt, t ex öppna forum med medborgarna, träffa föreningar, företag och göra analyser mellan nyckeltal och verklighet. Det politiska parti som klarar detta vinner valet 2010.

Några påminnelser om aktiviteter inför 2008

• Rådslaget om arbete, välfärd, klimat och utrikespolitiken lördag den 12 jan kl. 13.00-16.30 Runö folkhögskola i Åkersberga.
• Medlemsmöte onsdag den 16 jan. med start kl. 19.00
• Prel. Presentation av medborgarundersökningar, öppet möte för alla den 23 feb. Återkommer med detaljer om denna aktivitet.
• 8 Mars arbetarekommuns årsmöte (kallelse kommer en månad innan).

Jag vill tacka alla som värvat nya medlemmar i år och enligt uppgift är det 18 nya kamrater och ni skall känna er varmt välkomna!

Till sist vill jag passa på att tacka alla frivilligarbetare för 2007 års jobb, utan er skulle vi inte ha en sådan god verksamhet och som ordförande är jag stolt över vår arbetarekommun i Österåker.


God Jul & Gott Nytt År!


Med vänlig hälsning

Tony Svedenfjord
Ordförande i Arbetarekommun Österåker

Besök vår hemsida på www.socialdemokraterna.se/osteraker


 

Sidan uppdaterades senast: 2007-12-20 09:14