Januari 2008


ÖSTERÅKERS SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN


Hej Kamrater!

Stefan Löfvén IF Metalls ordförande besökte oss på rådslaget den 12 jan. ute på Runö folkhögskola. Detta var en produktiv dag med många tankar och idéer som dokumenterades som kommer publiceras som ett klotterplank på hemsidan inom kort.
Arbetet med att skriva verksamhetsberättelse och revidera ekonomin är i full gång, samt förberedelser inför årsmötet 8 mars, så jag kommer att försöka korta ner detta brev något denna gång. I kallelsen till Årsmötet kommer ni att finna vilka uppdrag som vi kan välja kamrater till.

Vill också nu påminna er om att nominera personer till olika uppdrag i arbetarekommun och sända till valberedningen på följande på följande mailadresser & telefonnr:

Lars Jonsson  Mailadress: l.jon@bredband.net  Telnr: 070-839 64 76 / 08- 540 65 340

Bengt Olin Mailadress:  bengt.olin@tele2.se   Telnr: 08- 540 20 444

Gertrud Hillgren Mailadress:  fam.hillgren@swipnet.se   Telnr: 08-540 22 307

Motioner skall sändas på nedan adress, samt adress för dig som inte har email gällande nomineringar:
Socialdemokraterna i Österåker
Valberedningen/Motioner
Bergavägen 6b    nb
184 31 Åkersberga

Email för motioner:
sap.osteraker@a-berga.net

Nominering och motioner skall vara arbetarekommun tillhanda senast 16 februari
Några påminnelser om aktiviteter inför 2008

• Presentation av medborgarundersökningar, öppet möte för alla den 23 feb. och samma dag medlemsinbjudan till och KG Vestlund LO-distriktet Sth som föredragande om politiska läget. Inbjudan kommer.
• 8 Mars arbetarekommuns årsmöte kl. 13.00-16.00 Folkets hus Åkersberga

Med vänlig hälsning

Tony Svedenfjord
Ordförande i Arbetarekommun Österåker
Besök vår hemsida på www.socialdemokraterna.se/osteraker

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-28 10:53