Ordförandebrev Maj 2007

 

Hej kamrater!

Först vill jag passa på att tacka för förtroendet och hoppas att vi nu skall lägga grunden till det kommande arbetet den närmaste tiden i vårt interna och externa arbete inom arbetarekommunen. Vi har hunnit med ett styrelsemöte 11 april och en styrelsekonferens på Runö den 29 april och vi har fokuserat på att finna former för att administrera expeditionen, tittat på vilka målsättningar och aktiviteter vi bör se på lång och kortsikt. Underlagen vi använt för arbetet är valanalysen, stadgar och hur kommunpolitiken utvecklat sig den senaste tiden.Dessutom har vi tittat på roller, ansvar och befogenheter inom styrelsen och också i gränssnittet till den kommunpolitiska organisationen.Några exempel på vad vi behandlat är medlemsvärvning, informations strategi, medlemsinflytande och utåtriktade aktiviteter med syfte att synas, höras och verka.

Vi kommer givetvis att ta med de bifallna motionerna från Årsmötet och se till att genomföra de aktiviteterna som föreslogs. På kortsikt skall vi tillsätta en strategigrupp som skall titta på vårt oppositionsarbete med sikte på valseger 2010.

Vi skall också se till att ha fokus på kommunpolitiskt viktiga frågor där vi medlemmar har möjlighet att tycka till och vägleda, så var beredd att vi kommer att lyfta frågorna till medlemsmötena. Där har jag fullt förtroende för våra politiskt valda att lyfta dessa frågor som behöver vägledas.

1: a Maj var en bra uppvärmning och jag är glad att så många fick möjlighet att prata, vi är ju många som bär på viktiga budskap, så tack för alla varma ord i efterhand om en lyckad dag.

Den 16 juni kl.13.00-16.00 planerar vi ett medlemsmöte där vi just i skrivandets stund tittar på vilka punkter vi skall ha med, t ex rapport från styrelsekonferensen kring mål, aktiviteter och ansvarsområden som vi vill redovisa så här långt och vi behöver verkligen er medverkan så vi kan säkerställa att vi är på rätt väg. Vi återkommer med kallelse till mötet inom kort.

Jag passa på att berätta om att vi utvecklar vår hemsida just nu och det innebär många grafiska förbättringar, men framför allt högre krav på uppdateringar och nu har vi tillsatt en webbgrupp som i likhet med redaktionskommiteen för Rospiggen skall fokusera på att hålla dialog med medborgare och oss själva.

Så nu hoppas jag att månadsbrevet jag startat skall nå er alla via email och brev till er som saknar detta elektroniska media.

I nästa månads nummer kommer jag att ge mer information om slutsatser från distriktårs kongressen som hölls i april men materialet är ej klart och jag hoppas att kunna rapportera mer på medlemsmötet i juni.

Ordförande Arbetarekommun Österåker
Tony Svedenfjord

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-10 16:20