Månadsbrev november

ÖSTERÅKERS SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN
Ordförandebrev november 2007                        

Hej Kamrater!
På senaste KF togs den kommunala blå budgeten 2008 och vi kämpade för vår röda skuggbudget med oförändrad skattesats och stora satsningar som är nödvändiga för god kvalité. Medborgarundersökningen våren 2007 som gjordes i 69 kommuner varav Österåker ingick visar att viktiga områden som har sämre betyg än snittet för Österåker är skola, vård och omsorg. Tyvärr kan man konstatera att vi är efter på alla områden.
Alliansen brukar anklaga oss för att tala om hur dåligt allting är i kommunen och förstärker uppfattningen bland kommunens personal och medborgare om hur dåligt allting är.

Jag upprepar vad jag sa i talarstolen senast på KF, ”vad är det ni ser som inte vi ser”? Uppenbarligen har vi vilt skilda bilder om god kvalité, vad den får kosta och tror ni att jag fick svar från alliansen? Nej, personalen inom kommunen gör ett kanonjobb med knappa resurser och strama tyglar, det råder inga tvivel om det och kanske ibland får de möta kritiska röster från medborgare när kvalitén sviktar. Det var det vi ville rätta till i vår skuggbudget 2008, men när man är i opposition är det svårt att få igenom sina förslag.

När jag säger att vi är ett parti som fångar rätt sakfrågor, är modernt, är rättvist och tar ansvar så är det ingen överdrift. Vi är lyhörda, lyssnar på människor och försöker finna lösningar till en bättre politik i denna kommun, så tycker jag att vi förtjänar mer röster än vi fick i valet 2006.
Vårt problem har varit att nå den enskilde medborgaren med våra budskap och därför fattade årsmötet beslutet att bilda en strategigrupp för valvinst 2010. Arbetet har nu satts igång och vi har träffats 3 ggr och nu satsar vi på en strategiplan som blir vår kommunikationsplan inför valet 2010. Löpande kommer vi att rapportera till styrelsen, där vi givetvis också i halvtid planerar en workshop så vi får så mycket delaktighet som möjligt från alla på ett kommande medlemsmöte under 2008.

Strategigruppen arbetar med ”hur” vi skall vinna valet, de politiskt valda skall fylla handlingsplanen med ”vad” vi går till val på tillsammans med oss medlemmar och mitten av 2009 så bör strategigruppens och era slutsatser sammanfogas till en handlingsplan vi beslutar oss för.

Rådslagen som pågår i partiet skall guida oss på vägen, på partikongressen 2009 beslutar vi riktning och då skall ”alla med och då vet vi vart”. Närmast kommer vi att bjuda in till ett rådslagsseminarie den 12 januari i alla 4 huvudämnena med inbjudna gäster mm. Återkommer om detta under december.

Vi skall bilda en arbetsgrupp som börjar arbetet med vårt egna 100-års jubileum år 2010.

Vill också redan nu påminna om att vi har årsmöte 8 mars, för tiden går fort när man har roligt och min upplevelse är att det har varit ett både roligt och händelserikt år, vilket vi kommer att kunna läsa om i verksamhetsberättelsen och reflektera över.

Nu börjar jobbet och vägen tillbaka!

Med vänlig hälsning

Tony Svedenfjord
Ordförande i Arbetarekommun Österåker

Besök vår hemsida på www.socialdemokraterna.se/osteraker


 

Sidan uppdaterades senast: 2007-11-23 11:11