Sänkt skatt för rika sänkt välfärd för alla

Jag hade förmånen att lyssna på Mona Sahlin som talade på en facklig kongress. Hon sade bland annat att inga skattepengar skall gå till att finansiera vinster inom skola eller vård. Hon konstaterade att den borgerliga alliansens skattesänkningar på 80 miljarder hade kunnat göra stor nytta på annat håll än att gå tillbaka till de som tjänar mest - på bekostnad av dem som har de sämsta förutsättningarna. I dessa 80 miljarder är inte skattesänkningar inräknade som skett i kommunerna! Inte undra på att kvaliteten påverkas och att vår välfärd urholkas allt snabbare. I det norska valet hade man en slogan som stämmer väl in även här i Sverige:

”Sänkt skatt för de rika betyder sänkt välfärd för alla”.

Alliansen slår sig för bröstet och säger att alla fått mer i plånboken, ja, kanske direkt när lönen kommit men när man betalat höjda kommunala taxor och avgifter blir det faktiskt mindre kvar än om skatten varit högre.

Jag kan inte förstå hur de kan tycka att de fullföljer kravet på kommunerna att sköta ekonomin med en god hushållning när man inte låter egna verksamheter vara med och räkna på kostnaderna. Hur skall man då veta vad som är rimligt och om det man köper blir billigare?

Hur kan man slå sig för bröstet när man avslår hjälpinsatser som skulle underlätta för funktionshindrade att leva ett mera likvärdigt liv med fullt friska? Eller minimera det som erbjuds barn och ungdomar i form av fritidsaktiviteter?

Jag vill ha ett samhälle som ger bättre förutsättningar för alla invånare. Därför är jag socialdemokrat. Vill du också det så hör av dig!!

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-06 12:34