Valuta för skattepengar

”Kommunalskatten skall hållas så låg som möjligt. Vi måste hushålla med skattepengarna och använda dem så effektivt som möjligt. Alltså kort sagt Du ska få valuta för dina skattepengar” – Det här är ord som kommer från moderat håll. Ytligt sett är det inte svårt att hålla med men om ord och handling sätts ihop blir det svårare. I vår kommun har skatten sänkts under ett antal år med synliga effekter på verksamheten. Jag har svårt att tro att de drygt 50 000 personer som vid årsskiftet riskerar att åka ut från sjukförsäkringen på grund av att deras sjukdom orsakat att deras sjukpenningdagar tagit slut, tycker att de får valuta för sina skattepengar. Jag har också svårt att tro att de arbetslösa som blir allt flera, även i vår kommun, tycker att de får valuta för sina skattepengar. Jag har också svårt att tro att våra pensionärer tycker att de får valuta för sina skattepengar när avgiften på hemtjänst höjs med över 100 %. Det är skolan, vården och omsorgen, det vi brukar kalla välfärd, som får ta besparingskraven för att få det att gå ihop. Jag tror att en barnfamilj tycker att man får mer valuta för sina skattepengar om barngrupperna blir mindre på dagis och om skolan får bättre förutsättningar att ägna sig åt sin pedagogiska uppgift. Det även om det skulle innebära en höjning av den skatt som betalas…. Den skattesats som föreslås av oss i vårt alternativ till budget ger inga möjligheter att lova guld och gröna skogar, men den ger förutsättningar för att börja bygga ett bättre Österåker att leva, bo och växa upp i. 

 

Rosita Olsson-Palmberg

Ordförande

Socialdemokraterna i Österåker

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-11 14:45