Det borde vara självklart!

När vi blir gamla och skruppliga borde det vara självklart att alla som vill ska kunna fortsätta att bo ihop med sin partner. De fall som runt om i Sverige rapporterats om har verkligen berört. Hur man skall bo och med vem borde vara en självklarhet att attv i var och enf år bestämma. Att skilja ett par som levt kanske ett helt liv tillsammans mot deras vilja är absurt. Så skall inte ett samhälle vara. För att förhindra att detta ska ske i Österåker har vi socialdemokrater i en motion föreslagit att Österåker inför en "bo-Ihop garanti. Förslaget är inte slutbehandlat och vi hoppas att vår politik får stöd, så att en sådan garanti kan införas.

Sidan uppdaterades senast: 2009-01-29 16:02