En tjuga mer ger färre lärare

Så var det klart. Österåker har haft sitt sista kommunfullmäktige sammanträde för i år.  Debatten om budgeten för 2009 blev en maratondebatt i två kvällar. Och det är inte konstigt. Återigen genomför moderaterna sitt standardrecept på allting - SKATTESÄNKNING. Denna gång med tio öre. Denna tioöriga skattesänkning motsvarar ungefär 20 kronor i månaden, man skulle kunna jämföra det med en fjärdedels pizza i månaden.

För skolan, för eleverna för lärarna har denna skattesänkning tillsammans med de tidigare gjorda (varje år i fler års tid) skapat allt sämre möjligheter att utöva sitt jobb - att se till att barnen lär sig och får den kunskap de har rätt till. För mig som socialdemokrat är det viktigare att vi som politiker garanterar att eleverna får sin utbildning. Jag tror att det samhälle som inte har förstånd nog att satsa på sina barn och deras framtid är dömt att misslyckas. Det blir patetiskt att sedan se samma moderata politiker sitta och se oförstående ut när ungdomskravaller och annan oro i samhället sker. Insikten om sitt eget ansvar, effekterna av den egna politiken, lyser med sin frånvaro.

Skolinspektionen har nyligen slagit ner på en massa punkter bland annat att barnen inte ges den utbildning de har rätt till och att barn som behöver extra hjälp inte får det, och att skolorna inte arbetar tillräckligt med värdegrundsfrågor, vilket innebär att frågor som tillexempel berör mobbning inte tas på tillräckligt stort allvar. Istället för att nu ta ett krafttag för att komma tillrätta med detta - minskar moderaterna resurserna till skolan, med resultat färre lärare och färre antal annan personal, som tex skolsjuksköterskor, etc. De fackliga organisationerna varnar för konsekvenserna. De borgerliga politikerna, samtliga inräknade, lyssnar inte. Den personal som nu kommer få lämna sina jobb behövs. De borde istället ges stöd för att ha en chans att göra ett bra jobb. Vad får Österåkersborna för det ? - Jo ,20 kr mer i plånboken i månaden, tänk på det varje gång du tittar på en tjuga och minns det 2010, då har du chansen att rösta på en förändring.

Ann-Christin Furustrand (s)

Sidan uppdaterades senast: 2008-12-16 14:14