20 juni

 

Kommunfullmäktiges sammanträde det 20 juni innehöll en allmänpolitisk debatt om ett tryggt Österåker.Varje parti att deklarerade hur man ser på kommunen och tryggheten.

 

Ann-Christine Furustrand, gruppledare för kf-gruppen (s) inledde så här:

- Det är lätt, och ganska naturligt när man tänker på vad som skapar otrygghet i ett samhälle att tankarna förs till kriminalitet. I Österåker är vi inte förskonade från det. Vi kan i våra lokala media läsa om alla brott som skett under veckan i bostäder, i bilar och tyvärr även om bankrån. Sist vad det rånet mot Guldfynd i centrum där också en person blev skjuten. Det känns obegripligt att sådant sker i vårt centrum i Åkersberga och bidrar självfallet till känsla av otrygghet.

Klottret vi ser i gångtunnlar och på andra ställen förfular vår kommun och förstörelsen med nedbrutna träd, och med kundvagnar i kanalen bidrar i hög grad till otrivsel och otrygghet. Dessutom blir man förbaskad över de onödiga utgifter som detta otyg medför.

I vår kommun drabbas också människor av våld. En stor andel av våldet sker inom hemmets lyckta dörrar, där mörkertalet över antalet slagna och misshandlade kvinnor är stort. Kvinnojouren i kommunen gör en fantastisk insats och det är viktigt att vi som kommun ger dessa kvinnor allt det stöd vi kan.

När det gäller våldet på gator och torg kan vi som politiker bland annat stävja det genom att bli duktigare på att planera samhället så att vi inte skapar dolda och skymda platser. Vi skall också vara nog med hur vi ger alkoholtillstånd.

Vi socialdemokrater menar att det som krävs är att motverka de faktorer som är grogrund för brottsligheten som utanförskap, missbruk och orättvisor i samhället. Det är därför satsningar på välfärd och sysselsättning är så viktiga för oss socialdemokrater. Vi måste på alla sätt bekämpa klyftor och segregation. Och satsa på skola, utbildning, sjukvård och omsorg.

Det är ofta sociala orsaker som ligger bakom brott. Därför värnar vi välfärden och alla människors möjlighet till försörjning och stöd från samhället. Bakom sänkta ersättningsnivåer finns det människor som riskerar att slås ut. Det handlar inte bara om enskilda individer utan om hela familjer som påverkas.

Framför sig har nu många elever en härlig sommar att se fram emot. En del av dessa ungar har inte haft så bra i skolan, kanske blivit mobbade, känt otrygghet, det är inte acceptabelt! Det är viktigt att alla elever blir sedda och att alla vuxna som befinner sig runt våra barn reagerar när något inte är bra. 

Vi socialdemokrater vill att varje skola skall vara en mötesplats för alla elever, oavsett kön, social, etnisk eller religiös bakgrund. Vi vill inte ha en skola som tidigt sorterar elever för det ger otrygghet.

Flera myndigheter måste arbeta nära ihop, Skolan, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och polisen för att stötta barn och ungdomar som har det tufft.

Vi socialdemokrater menar att Österåker på ett bättre sätt måste få med sig barnens föräldrar. Det spelar ingen roll om vi kan visa siffror på ena eller andra ledden om Österåkers skolor, så länge elevernas föräldrar inte känner tilltro och trygghet med skolan är ingenting vunnet. 

Den politiska uppgiften är att se till att ge skolan resurser och verktyg som krävs för att förverkliga sin uppgift.

Det är viktigt att småbarnsföräldrar känner trygghet i förvissningen om att barnen har det bra på dagis. Därför är det enormt viktigt att det löfte som alla partier i kommunen gett väljarna i Österåker infrias – att minska barngrupperna i förskolan.

Vi vet att personal i förskolan efterfrågat utbildning i förstahjälpen och att svaret från kommunen varit att det inte finns pengar. Det duger inte! Självklart skall vi se till att kommunens personal har god utbildning i förstahjälpen med hjärtlungräddning. Vi socialdemokrater kommer att aktualisera frågan för vi sätter barnens och personalens säkerhet först.

För en del elever väntar resan ut i vuxenlivet. Nu skall drömmar förverkligas. En av dessa är sannolikt ett jobb och en egen bostad.  Att ha det är en markering att nu har vuxenlivet startat och därmed ansvaret för sitt eget liv. Det är därför viktigt att vi här i Österåker ser till att det byggs bostäder som unga människor har råd med.
   .
Något som förenar oss i Österåker är att inte så många av oss vuxna är födda här utan vi har kommit från andra ställen, andra platser i Sverige eller från andra länder. Det är viktigt att vi ser till att vara en välkomnande kommun och ger alla den hjälp som behövs för att komma in i samhället. För det krävs en politik som ser människor som tillgångar och inte som problem.

Kommunen har till viss del organiserats om och en produktionsnämnd införts, exakt vad detta kommer att innebära vet ingen ännu.  Inför detta kan vi socialdemokrater erkänna att vi är oroliga för att detta skall innebära att kvalitet sätts i andra rummet, priset först.

Beskedet från oss socialdemokrater är tydligt. Vi tänker på alla sätt bidra till ett tryggt Österåker för alla !

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2007-06-25 10:04