Närvaro på institutioner

Motion

Enligt vår församlingsinstruktion finns det ”en stark önskan att församlingen ska utveckla sin närvaro på sjukhem och institutioner och finnas tillgänglig för samtal med patienter och personal”.

Vi tror också det och föreslår därför att församlingen i sitt arbete med den kommande revideringen av församlingsinstruktionen tydligt beskriver, hur denna önskan kan tillmötesgås.


Åkersberga 2005-03-16
Socialdemokratiska kyrkofullmäktigegruppen

genom Lars Starkerud

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-15 15:04