PLan för arbete

Motion

I vår församlingsinstruktion beskrivs det i avsnittet om diakoni att kyrkan i vården idag i huvudsak sker ”på olika institutioner där vi har andakter, mässor, samtal och utbildning av personal”.

I enlighet med Kyrkoordningen fastställer kyrkoherden efter samråd med kyrkoråd, präster och musiker en plan för församlingens gudstjänster.

Vi föreslår att en liknande plan även görs för andakter och mässor på olika institutioner inom församlingens område. En sådan plan kan exempelvis göras i samband med budgetarbetet.

Åkersberga 2005-03-16
Socialdemokratiska kyrkofullmäktigegruppen

 

genom Lars Starkerud

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-15 15:03