Rullstolsramp

 

Motion till Kyrkofullmäktige i Österåker – Östra Ryds församling

I en motion från november 2002 påpekade vi vikten av att hitta en bättre lösning för rullstolsbundna i Österåkers kyrka. Trots att denna fråga uppenbar inte har kunnat prioriteras ännu, vill vi uttrycka vår förhoppning att Kyrkofullmäktige vill arbeta för att rullstolsburna samt användare av barnvagnar och rullatorer lättare får tillträde till församlingsgården i Österåker.
Där finns det för närvarande en lös ramp, men vi anser att en stabil och permanent ramp ska installeras.

Vi hemställer därför att Kyrkofullmäktige skyndsamt vidtar sådana åtgärder.

Åkersberga 2005-05-25
För socialdemokratiska gruppen i Kyrkofullmäktige

 

Lars Starkerud

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-15 15:01