St Peter’s

Motion

Vår församling har nu under några år haft olika kontakter med församlingen St Peter’s i Petersfield, England, och vi kallar oss vänförsamlingar. Vänförsamlingen nämns i våra förböner, och några besök har genomförts.

Vi tycker dock att mycket mer borde göras för att göra vänförsamlingen känd bland våra församlingsbor. T ex borde information om att vi har en vänförsamling finnas på församlingens webbplats, och en presentation eller utställning borde finnas på kyrktorget i ÅKC eller i entrén.


Vi hemställer därför att församlingen snarast vidtar åtgärder för att göra vänförsamlingen känd bland våra församlingsbor.


Åkersberga 2006-02-16
Socialdemokratiska kyrkofullmäktigegruppen

 

genom Lars Starkerud

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-15 14:59