Verksamhet för barn

Motion

Åkersberga kyrka har fått nya glasdörrar, som förbättrar möjligheten att ha visuell kontakt mellan kyrktorget och kyrkan. Detta underlättar bl a för familjer att ha med sig sina barn vid gudstjänster.

Vi tycker därför att det nu finns bra förutsättningar att planera barnverksamhet (liknande söndagsskola) under gudstjänsttid och föreslår därför att församlingen börjar med det. Naturligtvis ska engagemang av frivilligmedarbetare tas med i planeringen.

 

Åkersberga 2005-03-16
Socialdemokratiska kyrkofullmäktigegruppen

 

genom Lars Starkerud

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-15 15:05