Våra förtroendevalda

(s) i Österåker-Östra Ryds församling

 

Kyrkorådet

Lars Starkerud              Ledamot   

lars.starkerud@gmail.com

Tel bost     08-540 604 86

Mobil          070-576 27 47  
     
Gerhard Nuss                 Ledamot

Dörte Kind                      Ersättare 

Margareta Lindqvist       Ersättare

 

Kyrkofullmäktige   

Lars Starkerud           2:e vice ordf och Gruppledare (S)

Margareta Lindqvist   Ledamot

Gerhard Nuss             Ledamot

Dörte Kind                  Ledamot

Roger Karlsson           Ledamo

Josephine Emtevik     Ledamot

Birgitta Agervi            Ledamot

Jörgen Palmberg        Ledamot

        

Birgitta Karlsson         Ersättare

Christoph Kind             Ersättare

Gertrud Hillgren           Ersättare

Berit Segerlund            Ersättare