Varför S i kyrkan ?

 

Varför  är det viktigt att vårt parti arbetar inom Svenska kyrkan? 
 
 Kristendomens idéer om människors lika värde och solidaritet med de svaga känns naturliga för oss. Vi vill att kyrkan även i framtiden är en öppen folkkyrka och inte utvecklas till ett elitärt samfund.

Vad  är speciellt viktigt i församlingsarbetet? 

Vi vill öka deltagandet i församlingens arbete på alla områden. Församlingens medlemmar ska ha möjlighet till engagemang som frivilliga i en omfattande kyrkomusikalisk verksamhet, i diakonalt arbete och i barn- och ungdomsverksamheten. Engagemang tillgodoser den kristna trons krav på socialt ansvar, samtidigt som varje medlem och medarbetare kan utvecklas själv.

 Hur  ser vi på kyrkans roll nu i kyrkans tredje årtusende? 
 
Den för många totalt förändrade arbets- och livssituationen är ett exempel för att människor även i detta årtusende behöver mötesplatser att känna trygghet i, att finna gemenskap i och att få mänsklig och andlig vägledning i.Vi vill ta ansvar för att kyrkan kan vara en sådan mötesplats.

 

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-04 12:58