AB Åkers Kanal

är moderbolag i koncernen

som omfattar Armada Fastighets AB

med dotterbolag samt

Österåkers stadsnätsbolag.

I styrelsen för moderbolaget ingår från (s):

Leif Petterson      Ledamot

 

leg.pettersson@telia.com

Tel bost     08-540 649 17

Mobil         070-689 27 77