Kultur -och Fritidsnämnden

 

2:e vice ordförande Gruppledare (s)

Kristina Embäck

 

kriemb@hotmail.com

Tel bost    08-540 668 62

Mobil        073 600 48 30

                      
Christoph Kind       Ledamot  

                               
Eva Börjesson       Ledamot  

 

Sven Gustafsson    Ersättare