Österåkersvatten

Lars Starkerud        Ledamot

 

lars.Starkerud@gmail.com

Tel bost   08-540 604 86

Mobil       070-576 27 47

 

Gerhard Nuss            Ledamot

Hans Johansson         Ersättare