Revisoruppdrag. 

 

Österåkers kommun.

 

Bengt Olin

 

Karl-Olof Nilsson

 

AB Åkers Kanal, Armada Fastighetsbolag AB samt i koncernen ingående dotterbolag.

 

Karl-Olof Nilsson

 

Brännbackens Återvinngs AB

Roslagsvatten AB

 

Bengt Olin

 

Stiftelsen Ester och Nils Nilssons donationsfond.

Stiftelsen Alma Karlssons donationsfond.

Stiftelsen Österåkers kommuns samfond för Ljusterö skolors elever.

Stiftelsen Österåkers kommuns sociala samfond.

Stiftelsen Österåkers skolors samfond.

Stiftelsen Östra Ryds magasinfond.

 

Karl-Olof Nilsson ersättare