Utbildningsnämnden

 

2:e vice ordförande Gruppledare (s)

Lars Starkerud

lars.starkerud@gmail.com

Tel bost     08-540 604 86 

Mobil         070-576 27 47

 

Tomas Nilsson         Ledamot

 
Anas Abdullah         Ledamot

  

Kristina Fanberg     Ersättare