Valnämnden

Bertil Larsson            Ledamot

 

bertil.larson@runo.se

Tel bost 08-540 209 08

Mobil 0705 64 28 73

  

 

Roger Karlsson          Ledamot

 

Helena Brännström   Ersättare

 

Margareta Olin           Ersättare