Vård- och Omsorgsnämnden

2:e vice ordf och Gruppledare (s)

Jörgen Palmberg

 

jorgen.palmberg2@kriminalvarden.se

Tel bost       08-559 383 01

Mobil           070-765 89 26

 

Tommy Rindevall     Ledamot

 

Carlos Nunez            Ledamot

 

Björn Arnoldsson     Ersättare