Fler våldtäkter måste klaras upp

 Publicerad i tidningen Broderskap v 33, 2008, samt i Kristinehamnsposten v 23
Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, ökar antalet anmälningar om utomhusvåldtäkter. Det är inte acceptabelt. Våldtäkt är ett allvarligt brott, och polisen måste se till att klara upp betydligt fler av dessa brott än vad som sker idag. Här finns anledning att vara starkt kritisk.

Andelen våldtäkter där förövaren är obekant eller ytligt bekant med offret har ökat med tio procent från 1995 till 2006. Även våldtäkter där fler än en gärningsperson varit inblandad har ökat.

Statistiken för hur dessa allvarliga brott uppklaras är tyvärr dyster. Inte ens hälften av utomhusvåldtäkterna har klarats upp.

Polisens agerande – eller snarare brist på agerande – har tidigare kritiserats. Även från sakkunniga inom processrätt, som menat att polisen helt enkelt ger upp för lätt och att våldtäktsfallen är lågt värderade.

Kvinnans sociala status är avgörande, liksom fördomar om dåliga flickor som får skylla sig själva.

Vi S-kvinnor kräver att våldet mot kvinnor tas på större allvar. Vi ser stora risker med dagens utveckling när så få våldtäkter klaras upp. Det sänder fel signaler om att det inte är ett så farligt brott, och att risken för att åka fast är liten.

Våldtäkt är ett allvarligt och oerhört integritetskränkande brott. Lagstiftningen inom området har under årens lopp därför skärpts ytterligare.

Det är därför viktigt att också polisens agerande följer den juridiska åtstramningen.

Inga-Lill Röhr och Ann-Christin Furustrand

Socialdemokratiska kvinnoförbundet
Sidan uppdaterades senast: 2008-08-19 10:43