Regeringens hötsbudget - ett hårt slag mot kvinnorna


- P   R   E   S   S   M   E   D   D   E   L   A   N   D   E 

             Stockholm 2007-09-20


Regeringens hötsbudget - ett hårt slag mot kvinnorna

När finansminister Anders Borg idag presenterar regeringens höstbudget är det tydligare än någonsin att den borgerliga regeringens politik gynnar de starka och välmående, samtidigt som man slår hårt mot dem som redan har det svårt i samhället.

De som har jobb och är friska kan räkna med en sänkt inkomstskatt – vilket regeringen finansierar genom besparingar och lägre ersättningar för de sjuka och arbetslösa.

– Kvinnorna drabbas dessutom dubbelt hårt av höstbudgeten, säger S-kvinnors förbundsordförande Nalin Pekgul. Kvinnor får dels inte ut en lika stor del av den sänkta inkomstskatten som män pga. kvinnors generellt lägre löner, och kvinnor är dels överrepresenterade i gruppen sjukskrivna och arbetslösa som får sänkta ersättningar.

De deltidsarbetande kvinnorna drabbas särskilt hårt av höstbudgeten genom bland annat en sänkning av ersättningsdagarna till endast 75 dagar. Idag är många kvinnor tvingade till ofrivilligt deltidsarbete och många stämplar sedan upp till heltid för att få ekonomin att gå runt.
– De ofrivilligt deltidsarbetande kvinnorna är varken lata eller fifflare, utan vill inget hellre än att få möjlighet att arbeta heltid, säger Nalin Pekgul. Kvinnors ofrivilliga deltidsarbete är ett resultat av patriarkala samhällsstrukturer och behöver lösas genom bl.a. en lagstadgad rätt till heltid.

Den borgerliga regeringen visar på en dålig verklighetsförankring och en inhuman människosyn när man tror att åtstramningar och försämringar för de redan utsatta är vad som får människor att komma ut heltidarbete.

Regeringens politik kommer inte leda till att de ofrivilligt deltidsarbetande kvinnorna går ut i heltidsarbete – tvärtom kommer de att tvingas till ett allt fattigare och kämpigare liv i finansminister Anders Borgs Sverige.


För ytterligare information kontakta Monika Kumari på tele: 070-226 32 20

Socialdemokratiska kvinnoförbundet, S-kvinnor, Sveavägen 68, 107 26 Stockholm, tel. 08-700 26 00
 www.s-kvinnor.se

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-23 13:45