En viktig dom på många sätt

2007-10-17, Pressmeddelande


Hovrättens dom mot d sk Stureplansprofilerna som resulterade i fyra års fängelse för grov våldtäkt känns viktig på många sätt.

Den fällande domen har ett viktigt symbolvärde eftersom den visar att domstolsväsendet kan tolka de framlagda bevisen på ett annat sätt, än på det sätt som upplevs nästan bokstavligt satt sig fast i rättsväsendets väggar. Att mäns trovärdighet i våldtäktsmål alltid är större, och att kvinnans därmed alltid är lägre.

Domen kastar förtjänstfullt om detta, och det är viktigt. Äntligen har en domstol förstått att bryta sig loss från gamla invanda könsmönster och tittat på de framlagda bevisen och dömt därefter. Därför är det befriande att läsa att hovrättslagmannen inte tycker att målet är av speciellt stort principiellt intresse.  Vi hoppas att domen på det sättet kan skapa en helt ny situation inom rättsväsendet där trovärdigheten inte längre utgår ifrån kön.

Kanske är det så att den nya sexualbrottslagen trots allt fungerar, Om den bara används! En översyn är ändå befogad, för att dra lärdom av vad som totalt sett har hänt sedan den ändrades. Vi hoppas att justitieminister Beatrice Ask därför inte drar frågan i långbänk, vi kommer att ligga på och bevaka frågan.

Domen ger en viktig signal till kvinnor att det är värt att anmäla ett övergrepp. Alltför många kvinnor behåller det upplevda för sig själva
med allt vad det innebär av skuld och skam. 

Den ger också en tydlig signal om att ett nej alltid är ett nej oavsett när det kommer. Vi hoppas att domen skall få som effekt att diskussionen om relationer mellan tjejer och killar nu fortsätter om vad som är okej och vad som inte är det.  Vi lever trots allt i ett civiliserat samhälle och det domen visar är att en diskussion behövs om var gränserna går, och inte bara det, utan att ge självförtroendet att våga sätta gränser när man inte längre vill. 

Ann-Christin Furustrand
Inga-Lill Röhr

Båda ledamöter av Socialdemokratiska kvinnoförbundets styrelse


 


 

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-23 13:53