SSUs styrelse

 

Caroline Lindgren, ordförande 

carolinelindgren@bredband.net

 
Mobil         0739 330 142 

    

Paricher Tagik       kassör

 

 

Jonas Rosenholm   ledamot

jonas.rosenholm@hotmail.com

  
Mobil          0704 807 327

 

Länkar:


SSU Stockholms Län: www.lenet.ssu.se 
SSU-Förbundet: www.ssu.se