Seminariedag

 
Lördagen den 23 februari anordnar Österåkers Arbetarekommun en seminariedag på Folkets Hus i Åkersberga, med start kl 10.00.

Alla som vill ta del av dessa två intressanta föreläsningar är välkomna. Ingen föranmälan.

10.00

K-G Westlund från LO-distriktet i Stockholms län kommer att presentera hela konceptet och en hel del annat om fackföreningens uppgift, arbetsmarknadspolitik, social dumping och skattesystemets uppbyggnad.


Fackets roll och uppgift
Vilka är vi, vad vill vi och vad gör vi?
Varför tar vi strider med salladsbarer i Göteborg och med lettländska arbetare som vill bygga skola i Waxholm?
Vad är grunden för en fungerande marknad och hur fungerar arbetsmarknaden?
Vad är fackets roll enligt den arbetsmarknadsmodell som alla egentligen hyllar, men….

Ekonomisk brottslighet
Den ekonomiska brottslighetens omfattning och skatteundandragande.
Marknadsprinciperna som inte upprätthålls.
Förslag till åtgärder.

Generell välfärd
Vi presenterar vår syn på välfärd och en del hot mot den generella välfärden.
Hur är välfärdens finansiering uppbyggd?
Hur används våra skattepengar?
Vad är alternativen?


12.00

Fika serveras.


12.30

Kommunfullmäktiges sekreterare Maj Åberg Palm kommer att berätta om kommunens medborgarundersökning och kvalitetsredovisningsprojekt ur ett medborgarperspektiv.  


13.30

Avslut


 


 

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-05 09:01