Vi gjorde andra prioriteringar i vår budget!

Protokollsanteckning, kommunstyrelsens arbetsutskott. Förslag om investering av konstsamling är en satsning som ingick i den borgerliga alliansens budget för 2011.

 
Vi socialdemokrater hänvisar till vårt eget budgetförslag där vi gjort helt andra prioriteringar, bland annat investeringar i matsal i Skärgårdsstadsskolan och Österåkers gymnasium samt en stor IT-satsning i Österåkers skolor.

 

När nu underlaget skall tas fram för investeringen av denna konstsamling så vill vi ändå understryka vikten av att underlaget innehåller så väl aktuell värdering av konstsamlingen som en juridisk prövning av investeringen som sådan.

 

Ann-Christin Furustrand (s)

Sidan uppdaterades senast: 2010-12-09 14:34