Skatten ska vara lika mellan lön och pension!


Vi ger oss inte förrän skatten är lika mellan lön och pension!

Den borgerliga regeringen har sjösatt en helt ny princip att beskatta pensionärer hårdare än löntagare. Argumentet från regeringen för att införa den nya principen har varit att detta skulle gynna jobblinjen, dvs ge fler jobb. Nu ser vi resultatet, 120 000 fler arbetslösa och en ny orättvisa i samhället har skapats. Den borgerliga regeringens svar på den omfattande kritiken från bland andra landets pensionärer är – att klyftan i skatt mellan löntagare och pensionärer ska bestå. Även fortsättningsvis ska en pensionär med exakt samma inkomst som en löntagare betala mer i skatt. Även om regeringen säger sig vara beredd att lindra skillnaden så kvarstår dock fakta att två tredjedelar av skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare kvarstår. Vi socialdemokrater menar att detta är en moralisk fråga. Det enda anständiga är att pension ska beskattas på samma sätt som lön. Regeringen har skapat en stor klyfta mellan pensionärer och löntagare, detta är oacceptabelt. Vårt besked är att klyftan ska tas bort, steg för steg. Det ska löna sig att arbeta, men det måste också löna sig att ha arbetat.

 

Ann-Christin Furustrand (s)
1;a namn i Österåker och
kommunalrådskandidat

Björn von Sydow (s) riksdagsledamot

Sidan uppdaterades senast: 2010-06-07 14:00