1 Maj på Storängstorget

Det blev ett fantastiskt 1;a Maj på Storängstorget i Åkersberga.
Med traditionsenlig demonstration, med tal, och med kultur.
De La Salle University Chorale frånManila i Filipinerna sjöng helt
fantastiskt. Det gjorde också Amanda Ringstedt och Kalle Samuelsson
spelade gitarr.

Talet av Ann-Christine Furustrand

Mötesdeltagare!

 

Sedan valet har intresset för oss socialdemokrater ökat. Och det känns både bra men är också en utmaning. Vad står ni för Vad vill ni socialdemokrater med Österåker, är frågor som jag möts av. Och självklart berättar vi det . För vi har en idé om Österåker . En ide som präglar allt vårt politiska arbete här i kommunen. För oss är politik inte bara ord, för oss är det på riktigt!

Vår vision för Österåker är att det skall vara en kommun där alla som bor och verkar här ska kunna ta vara på sina möjligheter och leva ett gott liv både privat och i arbetslivet. Här skall behov tillgodoses och drömmar kunna förverkligas.

Österåker ska vara en kommun där barn kan växa upp till trygga och harmoniska människor, där det finns bostäder och arbetsplatser, där fritiden är rik, där de som behöver stöd och hjälp i svåra situationer kan få det och där man kan leva och även åldras i trygghet. Ett samhälle som präglas av omtanke, respekt, engagemang och framtidstro.

Utifrån vår vision la vi socialdemokrater 33 motioner förra året och ställde lika många frågor och interpellationer. Mötesdeltagare så gör ett parti med engagerade företrädare, och det har vi socialdemokrater många av.

I samhällsdebatten kan det ibland låta som om det är slumpen som avgör hur en kommun utvecklas. Så är det givetvis inte. Många av förutsättningarna skapas av andra; av regering och riksdag, av landstinget, av EU och globala förhållanden. Men vår vardag formas mycket av vad vi Österåkersbor vill och av vad Österåkers kommun, dvs. den politiska majoritet som innehar den politiska makten väljer att göra och inte göra.

Det är därför som de olika förslagen till budget för Österåkers kommun är så viktiga och intressanta för de visar ambitionen, viljan och det visar tydligt vad de olika politiska partierna prioriterar.

I dag är vi 40 000 invånare. Om 20 år är vi kanske 60 000. Det ställer stora krav på Österåkers kommun. Dagens brister i utbud och service till medborgarna behöver rättas till och Österåkers förutsättningar som skärgårdskommun med närhet till Stockholm måste tas till vara. Det kräver kunskap, lyhördhet, fantasi, brett engagemang och politisk vilja.

Vi ser att nivån på kommunalskatten har betydelse. Att det är genom den som kvalitén i servicen till medborgarna kan säkras. 22,5 miljon kronor, som skattesänkningen på 25 öre kostade är lika stor prioritering som den som vi socialdemokrater la på att höja kvalitén i äldreomsorgen.

Vår uppfattning är att avgifter skall hållas så låga som möjligt för att föräldrar ska kunna låta sina barn gå på musikskolan, utöva idrott, eller att äldre ska kunna ha råd att ta emot biståndsbedömd hjälp. Det är politiska val. Man kan göra andra val. Med det här är det val vi socialdemokrater vill göra.

Vi socialdemokrater vill ha en förskola FÖR barnen, för att skapa det anser vi att mindre barngrupper är ett måste. Det mötesdeltagare är vi socialdemokrater beredda att förverkliga!

Österåker ska bli länets bästa skolkommun. Vem vill inte det? Men mötesdeltagare är det en tävling vi är med? Nej naturligtvis inte. Vi socialdemokrater ser målet som ett löfte till eleverna och deras föräldrar om att driva skolutvecklingen framåt och att satsa på skolorna i Österåker.

Låt mig vara tydlig - Vi socialdemokrater står för ett sådant löfte.

Enligt SKLs öppna jämförelser hamnade Österåker på plats 17 av 26 i länet. Snart kommer ett antal niondeklassare att gå ut skolan och sjunga den blomstertid nu kommer. Det tragiska är att i mer än tio års tid har mellan 20-24 procent av niorna gått ut grundskolan utan att få godkänt i kärnämnena. Det kan ingen vara nöjd med. Den trenden måste vändas.

Varje kommunalskattesänkning som föreslås och genomförs tar oss allt längre bort från målet om bästa skola. Vi socialdemokrater ser varje kommunalskattesänkning som ett svek mot barnen och skolpersonalen!

Mötesdeltagare skolutvecklingen i Österåkers får inte stanna bara vi ord. Skolutvecklingen måste ske på riktigt! Ännu har inte den borgerliga alliansen levererar vare sig en tydlig definition av målet bästa skola, eller tagit fram en fullödig strategi för att nå målet. Trots att vi socialdemokrater flera gånger i motioner och på annat sätt föreslagit detta

Som kommunalråd i opposition har jag åkt ut till skolorna för att lyssna på hur rektorer och lärare ser på hur vi skall lyfta skolorna i Österåker. Allt det som framkom på denna turné´ samlades i en rapport som innehåller 67 förslag till hur Österåkers skolor kan utvecklas. Många av dessa förslag har också lagt i kommunfullmäktige som motioner.

Så gör engagerade företrädare. Så gör ett parti som är beredd att ta ansvar för att lyfta skolorna i Österåker. Och det partiet mötesdeltagare heter socialdemokraterna och inget annat!

På nationell nivå lägger vi socialdemokrater flera bra skolförslag bland annat en stor investering att minska klasserna i skolan. Det är ett välkommet förslag för oss i Österåker!  Så mötesdeltagare låt oss hoppas att nästa statsminister heter Stefan Löfven!

Genom att Österåkers borgerliga majoritet nu vill införa LOV , Lagen om valfrihet sker en stor förändring .Vi socialdemokrater har inget emot att skapa valfrihet för den enskilde människan, men vi ser inte att Lodleder till det. För oss är det viktigt att kommunen tar ansvar för medborgarnas behov av äldreomsorg, hemtjänst. Genom att införa LOV släpper kommunen kontrollen.

Ansvaret läggs på den öppna marknaden att tillgodose. Det är en alldeles för stor risk anser vi socialdemokrater, och vi är inte beredda att äventyra att de äldres behov åsidosätts framför aktieägares krav på utdelning från vårdbolag.

De finns ingenting som gör mig så upprörd och det är när vi får ett samhällsklimat där myndigheter som en kommun är aktivt skall bidra till att vi nu skall börja se på äldre människor och deras behov som affärsmöjligheter.

Mötesdeltagare privatiseringsivern har gått för långt! Var är humanismen? Vad är det sunda förnuftet!

Självklart säger vi socialdemokrater NEJ till LOV.

Upphandlingen och utläggningen på entreprenad av Söra simhall har fått skarp kritik av revisorerna. Brister i beslutsfattande, brister i upphandlingen tveksamt om det ökade priset för baden är försvarbart. Vi socialdemokrater har agerat och reagerat gjort precis allt vi kan. NU står KOMVUX på tur at konkurrensutsättas ett förslag är på väg och konceptet är precis lika dant som för Simhallen. Nästa på tur är väl sannolikt biblioteket.

Privatiseringsivern fortsätter och det finns ingen hejd. Det handlar inte alls om valfrihet för människan, inte alls om att det skall vare ekonomiskt försvarbart utan om en ideologisk låsning om att allt bara ska vara privat.

Snart är det val igen och med det utsätts många löften. Men borde man inte infria en del sedan förra valet? Jag tänker på löften om inför små barngrupper i förskolan något alla partier lovade. Vi socialdemokrater har påmint om det, för det borde ju vara en väldigt enkel sak om alla har samma löfte att komma överens om att genomföra det. Intresset från samtliga borgerliga partiet har varit noll och intet.

Att kunna flytta hemifrån, få vara lite vuxen, får ro sig själv är många unga människors dröm. Likaså finns det drömmar bland äldre om att bo i en mindre lägenhet, gärna i hyresform. Vi vet att det finns ett stort behov av att bygga små lägenheter här i Österåker och vi socialdemokrater tycker det är självklart att tillgodose det. Får vi ökat inflytande så kommer vi att se till att det blir så.

Den borgerliga alliansens politik har fortsatt att skapa uppmärksamhet i media även nationellt och skapat turbulens.

Det har varit extra lönetilldelningar för vissa tjänstemän, det har varit en hel radda med höga tjänstemän som valt att sluta sin anställning i Österåker och som efterlämnat stark kritik mot kommunledningen. Det har varit obetänkta omorganisationer, fackliga företrädare som rutit till, det har kort sagt varit en tuff tid.

Nu är socialdemokraterna ett ansvarstagande parti. Vi försöker göra allt vad vi kan, så långt det är möjligt, för medborgarnas skull och personalens för att se till att Österåker får en bra fast kommundirektör och att arbetsmiljön för personalen skyndsamt förbättras. Det är ett omfattande arbete om behöver göras men det är viktigt att allt nu blir rätt!

Det som är slående är att Alliansen företrädare tycker sig ha otur, ja rent av otursförföljda. De är kritiska till att media uppmärksammar det som händer i Österåker. Vi några tillfällen har hela alliansen till och med vänt sig mot oss socialdemokrater och skällt för att vi svarat på medias frågor. Insikten om medias granskande roll är låg. Betydelsen för att medborgarna kan få veta vad som händer lika så. Och slutligen bristen på självinsikt från de borgerliga partierna har varit betydande minst sagt.


Mötesdeltagare.

Österåker förtjänar bättre!

Österåker förtjänar en bättre ledning som hanterar uppdraget mer moget med mer ödmjukhet och tar större ansvar.

Vi behöver inte en ledning som fokuserar på sin egen otur .

Det skiftet. Den möjligheten att sätta ned foten och markera den har medborgarna redan nästa år i kommunvalet!

Då mötesdeltagare har jag ett tipps på ett bra parti – det heter socialdemokraterna ett parti med människor som har hjärtat på rätta stället !

 
Tack för att ni har lyssnat

 

----

Förstamajtal 2013, Roger Svalhede, facklig politisk ledare

Kamrater, mötesdeltagare

Jag tänkte dela med mig av min bild av den svenska arbetsmarknaden.

De borgerliga partierna kom till makten 2006. De kritiserade Socialdemokraterna för att inte göra något åt arbetslösheten. När borgarna tillträdde i september 2006 var 306 000 människor arbetslösa i Sverige. Naturligtvis ett misslyckande för Socialdemokraterna.

Idag, efter sex och ett halvt år med borgarna vid regeringsmakten är 433 000 människor arbetslösa.
Med 501 dagar kvar till valet är det idag 40 procent fler arbetslösa än när Socialdemokraterna styrde landet.
Det mest alarmerade är att de som varit arbetslösa länge, ökar mycket snabbt.

Arbetslöshet bryter ner människor ekonomiskt och socialt.

Många säger att den gigantiska arbetslösheten är ett misslyckande för Fredrik Reinfeldts regering.

Det är dock inget misslyckande för den borgerliga regeringen, tvärt om. De har lyckats mycket väl med sin politik.

Deras politik går ut på att hålla arbetslösheten hög för att pressa ner lönerna för vanligt folk. Jag ska ge er några exempel på detta.

-          Borgarna har gjort det möjligt för arbetsgivare att fritt importera arbetskraft från länder utanför EU. De allra flesta som plockats hit utnyttjas hänsynslöst av oseriösa arbetsgivare. Protesterar arbetarna mot de usla villkoren sägs de upp och har då inte längre rätt att vistas i landet.  På så vis har regeringen pressat lönerna för städare och restauranganställda, för arbetare i jordbruk och många fler. På så vis har regeringen satt press på de seriösa företagen.

-          Borgarna har försämrat lagen om anställningsskydd. Arbetsgivarna kan visstidsanställa människor i all evighet. Det sitter hundratusentals människor idag i Sverige och väntar och hoppas på ett SMS. Ett SMS eller ett telefonsamtal från arbetsgivaren om de får jobba i morgon. En klar majoritet är kvinnor och allt för många är unga.

-           Men det är inte som förr att först får du en visstidsanställning en kort period och sen erbjuds du en fast anställning. Nu är otrygga anställningar något som drabbar var och varannan. Närmare 700 000 personer är korttidsanställda. Ska det vara så på vår svenska arbetsmarknad?

-          Regeringen har minskat på vuxenutbildningen så mycket att det står arbetsgivare utan arbetskraft. Det finns över 40 000 lediga jobb samtidigt som 433 000 människor är arbetslösa. En regering som vill bekämpa arbetslösheten hade satsat på vuxenutbildning inte skurit ner på den.

-          Fackföreningar, det är sammanslutningar av de anställda, som tillsammans kämpar för att få inflytande och bättre villkor i arbetet. Att tillsammans bli jämstarka med arbetsgivarna och deras organisationer. Fackföreningarna kämpar för att hålla upp lönerna. Tvärt emot regeringen som vill pressa ner lönerna.

-          Det är därför Reinfeldt och kompani attackerat fackföreningarna. De har tagit bort det statliga stödet till facklig utbildning. De lade ner Arbetslivsinstitutet så att forskningen om arbetslivet splittrades. Regeringen vill inte bli synad för sin politik.

-          Borgarna har inskränkt konflikträtten. Svenska fackförbund får inte kräva att utländska företag som utför arbete i Sverige ska ha lika villkor som svenska arbetare. Inom EU får låglöneländer konkurrera med sina låga löner för att pressa ner lönerna i andra länder. En vettig regering hade skyddat villkoren i Sverige, inte dumpat dem.

-          Regeringen tog bort skattereduktionen för fackföreningsavgiften och höjde avgiften till a-kassan dramatiskt. På så vis blev det mycket dyrare att vara medlem i facket. Den borgerliga regeringen vill inte att du ska vara med i facket. De vill att du ska stå ensam mot arbetsgivaren. På så vis vill regeringen försvaga dig som anställd, så att du accepterar obetald övertid, att du accepterar sänkt lön.

Mötesdeltagare – vi behöver en annan poltik för att rädda detta land, för att sätta människor i arbete och få fart på tillväxten. Då ökar pensionerna och landets välstånd.

Klasserna i skolan växer och resultaten blir allt sämre. Min son går i Söraskolan, de är 35 elever i klassen. Inte ens hans fantastiska lärare klarar av att ge eleverna det stöd de behöver i sitt lärande. Det finns för få lärare i skolan. Låt oss om 501 dagar sätta stopp för vanstyret av våra skolor.

Det finns för lite personal i våra förskolor och i vår äldreomsorg. Låt oss sätta stopp för vanstyret av vår kommun. Det är vad våra barn behöver och vad våra äldre förtjänar.

De anställda inom sjukvården går på knäna. Nedskärningarna har gått för långt. Låt oss om 501 dagar sätta stopp för vanstyret av vår sjukvård, låt oss rösta bort Filippa Reinfeldt. Låt oss sätta stopp för Christer G Wennerholm och den havererade kollektivtrafiken.   

Låt oss rösta fram en kollektivtrafik som är bättre och billigare. Låt oss rösta fram en politik som ger oss sjukvård för våra skattepengar.

Vi hade världens bästa skola, världens bästa äldreomsorg, världens bästa förskolor.

Vi hade världens lägsta arbetslöshet, vi hade hundra tusen fler anställda i våra välfärdstjänster.

Låt oss anställa hundra tusen fler i skola, vård och omsorg. Det är en investering i våra barn och vår framtid, det är vad våra äldre förtjänar och det är vad våra barn behöver.

Det var möjligt förut och fullt möjligt idag.

Låt var och en få bidra efter sin förmåga, låt varje människa få sina behov tillfredsställda.

Kamrater, med borgarna vid makten blir de rika blir allt rikare och de fattiga blir allt fler.

Kamrater låt oss om 501 dagar stoppa angreppen på de anställda och deras fackföreningar, låt oss om 501 dagar byta regering, det är vad du och dina arbetskamrater förtjänar.

Kamrater, tack för att ni lyssnade

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-30 15:06