Lägg inte alla pengar på hög

Socialdemokraterna föreslog i Österåkers kommunfullmäktige att en del av det överskott som delårsrapporten visar används ( året slut cirka 123 Mkr).

Se debatten på webb-tv, ärende 5
https://www.osteraker.se/externwebb/specialsidor/webbsandningar/webbtv20131007.14897.html

Ann-Christine Furustrand (S, kommunalråd i opposition:

- Vi la ett tiläggsyrkande som löd enligt följande:

1. de verksamheter som kommunen driver som tampas med sin ekonomi och/eller har behov av att snabbt säkra kvaliteten, som t.ex. inom skolorna med den osäkerhet som råder om hur lärarlönerna slår, brist på personal Korttids i Alceahuset, förstärkning av Hemtjänsten samt Särskolan, att medel tas av de överskott av resurser som redovisas.

Ovanstående yrkande fick vi stöd av Mp och V. Samtöliga borgerliga partier, dvs M, Fp, C, Kd, Öp, Roslagspartiet röstade mot vårt förslag. Vilket betyder att resurser nu läggs på hög och kommer inte att användas . Vi socialdemokrater beklagar att vi inte fick tillräckligt stöd.

2. Vi föreslog även att de 24,8 mkr som kommunen erhållit (AFA-pengar) föreslår vi investeras inom främst följande områden:

-         arbetsmiljöförbättrande åtgärder

-         upprustning av kommunens lekplatser

-         investeringar i trafikförbättrande åtgärder

-         rädda viktiga kulturvärden genom investeringar i tex Slussvaktarbostaden (1 mkr)Tunaborgen( 1 mkr), parkeringsplats vid Gottsundaborgen( 200 tkr), Drängstugan vid tingshuset (300tkr)

Det förslaget fick vi inte tyvärr stöd för heller.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-10 13:30