Delar Michael Ottosson Kd äldreministerns syn på Österåker?

 

Interpellation till Mikael Ottosson (Kd)
ord i vård och omsorgsnämnden i Österåker

 Delar du äldreminister, Maria Larsson;s (Kd) syn på Österåker ?

Två artiklar i Expressen ( 9 samt 10 augusti) speglar hur en timanställd inom Hemtjänster i Österåkers kommun upplever sin arbetssituation, samt även ett inspelat möte med den timanställde och två chefer i kommunen. Jag utgår ifrån att du har tagit del av de två artiklarna och lyssnat på bandet på Expressens webbsida.

I Expressens artikel den 10 augusti uttalar sig din partikamrat Maria Larsson (Kd), äldreminister sig så här om Österåker ;

” jag tycker detta ger uttryck för en kommun som inte vågar gå i klinch och inte vågar se missförhållanden, som inte tar vara på när en personal larmar och säger att det är något som inte fungerar väl”.

Utifrån uttalandet undrar jag, om du Mikael Ottosson delar Maria Larssons syn på Österåkers kommun?

Är det så att du och övriga politiskt ansvariga inte vågar se på missförhållanden när personalen larmar?

Hur ser du på Hemtjänsten i Österåker – vilka förbättringar tänker du genomföra och hur?

 

För socialdemokraterna i Österåker 

 

2013-08-12

Ann-Christine Furustrand

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-09 14:22