Har Moderaternas avknoppnings-stopp stöd lokalt?

Har Moderaternas avknoppnings-stopp stöd lokalt?

Inför valet 2006 gick Stockholmsmoderaterna till val på så kallade avknoppningar, det vill säga att kommunal och landstingsdriven verksamhet skulle säljas ut för att skapa fler utförare inom vård, skola och äldreomsorg.

Verksamheterna såldes dock inte enligt marknadsmässiga principer utan slumpades bort till underpriser. 2007 såldes bland annat landstingsdrivna Serafen till vårdcentralens egna läkare. De betalade 694 500 kronor. Förra året blev det känt att vårdcentralen sålts vidare för 20 miljoner kronor. 2008 såldes förskolor och hemtjänster till anställda i Stockholm stad för sammanlagt 3,4 miljoner kronor. Vid en värdering av verksamheterna fastslogs det riktiga värdet till 81,7 miljoner kronor. Exemplen är många, även utanför Stockholms stad. I Österåker fick en moderat politiker med uppdrag i kommunen köpa Röllingby gymnasium för endast 170 000 kronor.

Med varierande ursäkter har Stockholmsmoderaterna vid flera tillfällen försäkrat allmänheten om att de ska sluta med bortslumpandet av gemensamma tillgångar, som när finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M) kommenterade vidareförsäljningen av Serafen: ”Vi såg inte hotet, att några skulle berika sig. Vi tänkte inte på det sättet.”

Det är ett uttalande som saknar all trovärdighet. Sveriges Radios Ekoredaktion kunde förra året avslöja att den moderata landstingsledningen redan före försäljningen fått information om att vårdcentralen var på väg att säljas till underpris, ändå valde de att genomföra affären. Det talar för att ideologi, snarare än att värna skattebetalarnas pengar, sattes i första rummet.

Den 15 juni, i Ekots lördagsintervju, lovade det moderata finansborgarrådet Sten Nordin återigen att han och hans partikamrater skulle sluta sälja ut kommunal verksamhet till underpris.

Moderaternas partisekreterare Kent Persson gick samma dag ut och lovade att partiet centralt vill se hållningen som en ”grundpolicy” i alla landets kommuner inför valet 2014, men tillade samtidigt att det är upp till varje kommun att på egen hand besluta om de vill följa policyn eller inte.

Det har visat sig att det finns anledning att ifrågasätta hur stort stöd Moderaterna centralt har för sin grundpolicy. En policy som inte har något stöd bland lokala moderatpolitiker blir ju inget annat än tomma ord. Så sent som måndagen den 17 juni, två dagar efter Kent Perssons löfte, beslutade den moderata ledningen i Österåkers kommun om nya riktlinjer för hantering av personalinitiativ till överlåtelse av kommunal verksamhet. Vid genomgången för budgetförutsättningar för 2014 i Österåkers kommun talade dessutom kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman (M) om att alla kommunens nämnder får i uppdrag att komma in med en lista över verksamheter som ännu inte knoppats av.

De nya riktlinjerna i Österåkers kommun innebär att man nu även ska ta hänsyn till marknadsvärde, och inte som tidigare, när man sålt verksamheterna till värdet av inventarierna. Men det är knappast någon garanti till väljarna att slöseriet med skattebetalarnas pengar fått ett slut. Samma riktlinjer antog Stockholm stad efter att Stadskontoret i en rapport från 2008 slagit fast att utförsäljningarna varit olagliga. Hemtjänsten i Skarpnäck är en av de verksamheter som såldes ut efter Stockholms stads nya riktlinjer. Trots det kunde enhetschefen som köpte hemtjänsten av kommunen inom några månader sälja vidare verksamheten med en vinst på 1,9 miljoner kronor.

Som ordförande för Socialdemokraterna i Stockholms län respektive oppositionsråd i Österåker tycker vi det är dags att Moderaterna talar klarspråk. Väljarna i Stockholms län och resten av Sverige förtjänar ett tydligt svar hur Moderaterna planerar att använda våra gemensamma skattepengar.

Socialdemokraterna menar att om offentlig verksamhet ska konkurrensutsättas då skall det ske genom upphandling. Skattepengar ska gå till bättre kvalitet i vården och mindre barngrupper i förskolan - inte till privata fickor. Det tjänar patienterna och barnen på. Det tjänar vi skattebetalare på, och det tjänar seriösa privata företag på som får schysta spelregler och en jämlik konkurrens.

 

Helene Hellmark Knutsson, ordförande Socialdemokraterna i Stockholms län

Ann-Christine Furustrand (S), oppositionsråd i Österåker

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-08-20 11:44