Ibrahim Baylan i Margretelundsskolan

I dag på förmiddagen var vi Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) på besök i Margretelundsskolan tillsammans med vårt partis skolpolitiske talesperson  Ibrahim Bayland (S). Vi träffade rektor och skolpersonal, lärare, fritidspedagoger, m.m. Det blev ett par timmars samtal i lärarrummet om skolan och framförallt om skolutveckling, om hur politiker och skolan tillsammans kan lyfta skolan, lyfta läraryrket och om mycket annat.

Ibrahim Bayland (S) berättade om hur socialdemokraterna ser på skolan, och om de stora satsningar som partier tänker genomföra.

Ann-Christine Furustrand (S):

- Det är verkligen intressant och glädjande att höra vilka stora satsninga som socialdemokraterna gör inom skolans område.
Dt är tydligt att ett regeringsskifte skulle ge Österåker rejäla skolsatsingar. Statliga satsningar som till exempel möjlighet att investera 18,4 miljoner kronor för att göra läraryrket i Österåker mer attraktivt - bland annat genom högre löner, mer tid med eleverna, mindre administration, fler karriärmöjligheter och ökad kompetensutveckling. Österåker skulle snarast kunna påbörja rekryteringen av 28 nya lärare och speciallärare i en satsning på att minska Österåkers skolklasser. Ibrahim Bayland var tydlig med vårt partis syn på att låta proffsen i skolan vara proffs och berättade om tankarna om att minska administrationen i skolan.

- Vi pratade också om behovet av ett handlingsprogram som tas fram i samråd med rektorer, lärare, forskningen för hur vi kan se till att alla elever ges möjlighet att nå de uppsatta målen, något som vi socialdemokrater i Österåker framhållit under den här mandatperioden , men som inte vi lyckats får gehör för från andra partier här i kommunen.

Med oss från besöket i Margretelundsskolan fick vi en uppmaning att politker måste lita på professionen som finns i skolan, och att politiker hjälper till att tydligt markera för föräldrar hur viktig skolan är för barnen och vad skolans ansvar är och vad föräldrars ansvar är.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-22 13:05