Låt Bussen till Domarudden få fortsätta

Motion till Österåkers kommunfullmäktige

Låt Bussen till Domarudden få fortsätta

Vi socialdemokrater har drivit förslaget om en busslinje i flera år om en busslinje till Domarudden. Under den här mandatperioden skrev vi en motion där vi konkret föreslog busslinjen. Motionen bifölls inte, en gång och cykelväg till Domarudden var viktigare för alliansen. När gång och cykelvägen inte blev av i till i somras, så ersattes den med en busslinje. Vi socialdemokrater är väldigt glada för att det gjordes. Vi har engagerat oss för denna busslinje för i kontakterna med medborgarna i Österåker har vi klart uppfattat att det finns en stor önskan om att kunna ta sig med buss till kommunens finaste friluftsområde Domarudden. Vi har själva åkt med bussen nu i sommar och vi har tagit del av många medborgares glada tillrop att bussen funnits i sommar.

Vi utgår ifrån att Österåkers kommun utvärderar sommarens busslinje, och vi är övertygade om att den utvärderingen kommer att vis hur populär busslinjen varit. Med den här motionen lägger vi nu förslag om att busslinjen får fortsätta även nästa sommar.

På sikt vill vi socialdemokrater att lokala busslinjer av detta slag utvecklas även till andra rekreations- områden i Österåkers kommun.

 

Föreslår därför kommunfullmäktige besluta

Att                       Busslinjen till Domarudden ska fortsätta även nästa sommar

Att                       överväga om det är möjligt att busslinjen kan gå i höst och i vinter minst en dag i veckan

 

För socialdemokraterna i Österåker 

 2013-08-21

Ann-Christine Furustrand

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-09 14:17