Utbilda och informera tydligt om vad som gäller angående yttrande-och meddelarfrihet

Interpellation till Michaela Fletcher Sjöman (M)
Utbilda och informera tydligt om vad som gäller angående yttrande-och meddelarfrihet

Redan i april 2009 skrev vi socialdemokrater en motion där vi föreslog tre saker, dels att kommunens chefer, alla nivåer ges utbildning/information om vad yttrandefriheten och meddelarfriheten innebär. Dels att Österåkers kommun till sin personal, förtydligar deras rättigheter inom ramen för yttrandefriheten och meddelarfriheten. Dels att information om yttrandefriheten samt meddelarfriheten läggs ut på kommunens hemsida och vi hänvisade till hur Eslövs kommun gjort som ett gott exempel.

Motionen behandlades efter att ha varit bordlagd ett antal gånger den 14 december 2009 där dåvarande kommunstyrelsens ordförande föreslog motionen besvarad med hänvisning till ny kommunikationspolicy höll på att tas fram, med det synes frågan fallit bort.

Genom Expressens artiklar 9 och 10 augusti i år som handlat om Hemtjänsten i Österåker har också frågan om hur kommunen hanterar personalens meddelarfrihet ånyo väckts. Det känns återigen angeläget att framhålla vikten av att Österåkers kommun stärker sitt stöd till sina chefer, alla nivåer så att kommunen följer vad som gäller i lagstiftningen om yttrande- och meddelandefrihet.

 

Frågan till nuvarande kommunstyrelsens ordförande blir därför:

Är du beredd att medverka till att chefer alla nivåer ges ett bättre stöd genom utbildning och information om vad som gäller angående yttrande och meddelarfriheten ? Och att cheferna får stöd i hur de skall hantera lagstiftningen.

Är du beredd att se till att på kommuns webbsida lägga ut som en stående information, om de rättigheter som yttrande- och meddelarfriheten ger kommunens personal.

 

För socialdemokraterna

 2013-08-12

Ann-Christine Furustrand

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-09 14:26