S vill att Datainspektionen granskar om kommunen gjort rätt

Har medborgarna 65 år och äldre i Österåker behandlats på ett korrekt sätt när personuppgifter och uppgifter om deras konsumtion av sjukvård följts under längre tid och registrerats? Det är en av frågorna som Ann-Christine Furustrand (S ) kommunalråd i opposition och Rosita Olsson Palmberg, gruppledare för (S) idag skickat in tillsammans med en begäran om granskning till Datainspektionen.

 Ann-Christine Furustrand (S);

- borde inte de granskade medborgarna fått vetskap om och därmed getts möjlighet att avböja sådan registrering?
I samhället idag finns fler vårdgivare förutom kommuner och landsting. Uppgifter som traditionellt förs mellan myndigheter kan därför idag i en eller annan form även föras över till privata vårdgivare. De privata vårdgivarna inom vårdvalssystemet verkar på kommersiella grunder i sin verksamhet. Därför undrar vi om kommuner i samarbete med Landsting och privata aktörer med kommersiella intressen får samköra personuppgifter på det sätt som gjorts? 

- för oss Socialdemokrater är det viktigt att Österåkers kommun behandlar sina medborgare på ett korrekt sätt.Vi vill med våra frågor väcka Datainspektionens uppmärksamhet på den granskning som genomförts. Vi önskar veta om fel begåtts vad gäller de granskade medborgarnas grundlagsskyddade rätt till personlig integritet när personuppgifter databehandlas, liksom mot annan lagstiftning inom området, PUL  etc.

- vi har samtidigt förundrats över att vi inte i kommunen kunnat få fram några som helst verifierbara och protokollförda beslut I något avseende i denna fråga, vare sig att kommunen skall ingå i detta projekt ,eller hur personuppgifter skall hanteras, vilket vi även uppmärksammat kommunens revisorer på.

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-01 16:57