Våldet går inte i pension

Våld mot äldre är ett ämne som det sällan pratas om. Världshälsoorganisationen, WHO uppskattar att upp till 10 procent av alla äldre utsätts för våld. En svensk studie visar att 16 procent av kvinnorna och 13 procent av männen utsatts för våld efter fyllda 65 år. Få äldre som utsätts får våld berättar för någon vad som hänt eller söker hjälp.

Men våldet finns där, i deras hem. De kan utsättas för våld av en partner, ett barn eller barnbarn, och på ett äldreboende kan en granne eller personal vara förövare. Våld är mycket mer än slag och sparkar, till exempel är hot och kränkningar, ekonomiskt utnyttjande, sexuella övergrepp och vanvård också våld.

Kroppen blir skörare med stigande ålder, man skadas lättare fysiskt och skadorna tar längre tid på sig att läka. Många äldre ser sina sociala nätverk krympa och har inte lika många omkring sig att prata med. Känslor av skam finns där. Till detta tillkommer det faktum att det är svårt för personer över 65 att få adekvat hjälp.

Alla, även vi, pekar på att det behövs mer utbildning i dessa frågor. Länsstyrelsen i Stockholm menar att utbildning av personal inom vården har varit ögonöppnare. Det säger att det är viktigt att man inom vården vågar se, vågar fråga och vågar agera. Det är en inställning vi delar.

Socialstyrelsen arbetar med ett utbildningsmaterial som ska vara klart 2014 vilket är positivt. Men det behövs öppnare diskussioner och debatter om våldet. Vi måste också arbeta gemensamt för att ha en framtida strategi mot våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män.

Kommunen har ett stort ansvar i frågan men låt oss och andra, bidra till en handlingsplan för att synliggöra och minimera våldet bland äldre.

För S-kvinnor i Österåker                                    För Kvinnojouren i Åkersberga

Marie Ende                                                                Margareta Olin

Ordförande                                                               Ordförande

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-17 11:51