Ytterligare satsningar i S-budgeten

Socialdemokraterna har lämnat in sitt förslag till budget för Österåkers kommun.Socialdemokraternas budgetförlag innebär en ökning av nämndernas bruttoramarna med cirka 142 Mkr i budgetförslaget för år 2015 jämfört med kommunens budget 2014. Det innebär ökade bruttoramar jämfört med den borgerglia alliansens budgetförslag med 50 miljoner kronor.
De utökade budgetramarna för nämnderna har främst fördelats enligt följande;
 
•                    20 Mkr ytterligare till förskola och skola
•                    18 Mkr ytterligare till äldreomsorgen
•                    5 Mkr ytterligare till idrott och kultur
 
Ann-Christine Furustrand (S), kommunalråd i opposition;
 
- Vårt förslag innehåller extra satsningar bland annat på att minska
småbarnsgrupperna i förskolan, att fler specialpedagoger anställs i skolan samt
ökar SALSA-pengen och vi förslårs att resurser tillförs för skolutveckling.
 
- kvalitén inom äldreomsorgen måste öka därför föreslår vi att ersättningen
till utövare av äldreomsorg inom särskilt boende höjs med 10 procent och ställer
samtidigt krav på lägsta bemanning. Vi tillför ytterligare resurser till Hemtjänsten
och ger Bryggan ett projekt för unga med psykiska funktionshinder ekonomsikt stöd
så att de kan fortsätta sin verksamhet.
 
- Vi föreslår att hyran av kommunens lokaler slopas för den ideella ungdomsidrotten
och tillför medel för att bilda en kulturfond för mer kultur till äldre.

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-01 17:05