Styrelsen 2015

Socialdemokraternas styrelse, 2015

Ordförande
Anders Pettersson
Mob: 076-876 66 62
E:post: togden11@gmail.com

Vice ordförande
Mats Larsson

Kassör, medlemsansvarig
Kristina Embäck

Ordinarie ledamöter:
Cecilia Ringstedt (sekreterare)
Lars Frid
Carlos Nunez  
Roger Svalhede

Ersättare:
Birgitta Agervi
Reband Raza
Tommy Rindevall
Marianne Garnelis

Revisorer:
Lars Starkerud
Maivor Tidebeck

Revisorsersättare:
Lars Jonsson
Kurt Berntsson

Valberedning
Jörgen Palmberg, sammankallande
Eric Van Rooy
Anas Abdullah
Ingela Westerlund

Studieorganisatör
Lars Frid

Internationell ledare

Carlos Nunez

Facklig ledare
Roger Svalhede

Sidan uppdaterades senast: 2012-06-15 13:58