Fritidspolitiker snart ett minne blott?

 

Bakgrunden är att tiden för kommunstyrelsens sammanträden på försök har tidigarelagts från kl.18.30 till 15.00 under 2012. I samband med att den nya tidigare tiden infördes, utlovades en utvärdering. Vid ett flertal tillfällen har ledamöter påtalat att det är svårt både att komma ifrån sitt arbete och att hinna i tid till sammanträdet. Nu finns förslag om datum för nästa års sammanträdestider för 2013 och då har jag noterat att tiden är satt till kl 15.00, trots att någon utvärdering inte gjorts, trots att kommunstyrelsens ordförande vet att den tidigare tiden ger flera kommunstyrelseledamöter problem med att kunna fullfölja sitt uppdrag. 

Kommunen ska vila på demokratins grunder och borde, enligt min uppfattning, organiseras så att det ger stöd för fritidspolitikers möjligheter att utöva sitt viktiga uppdrag.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor;

1. Om en utvärdering genomförs kommer ni i den borgerliga alliansen ta till er den, eller har   ni redan bestämt er för att tiden skall stå fast, 15.00 oavsett vad en utvärdering visar ?

2. Anser du som ordförande i kommunstyrelsen  att det är viktigt att politiskt valda företrädare har en god förankring och ett aktivt  yrkesliv utanför den politiska sfären?

3. Har du som kommunstyrelsens ordförande  förståelse för de svårigheter som fritidsengagerade politiska företrädare möter med allt fler uppdrag som skall utföras på normal, ordinarie arbetstid?

4. Anser du att det kan föreligga någon risk för att möjligheten till att utöva demokrati kan
 urholkas?

5. Tänker du medverka till att underlätta för människor att kunna kombinera ett politiskt

    engagemang med ett aktivt yrkesliv? I så fall på vilket sätt?

 Anas Abdullah (S)

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-21 15:50